Creating an Ecological "Village House" in Kóspallag

7
Rok:
2019
Krajina/Región:
Maďarsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
rozvoj obcí / miest / regiónov
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Biber Kulturális és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület
Zodpovedná osoba:
Attila Plachi
Webstránka:
Hlasy spolu: 97

O čom to je?

The main aim of the Creating an Ecological Village House in Kóspallag project is creating a new institution in the village. It will be a museum, a real community place and a marketplace for local products, where you can get to know the past of the village, and generations can meet. We plan to achieve this with using community planning, so that all the locals can feel as real owners of the museum.