Young & Old

Intergenerational work in geriatrics

8
Rok:
2019
Krajina/Región:
Viedeň
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
vzdelávanie dospelých/ osveta
zdravie / starostlivosť
detská pedagogika / školské & vysokoškolské zariadenia
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
0 - 11 rokov = deti
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Casa Leben im Alter gGmbH
Zodpovedná osoba:
Uschi Leb
Webstránka:
Hlasy spolu: 26

O čom to je?

The project deals with the intergenerational work in geriatrics to stimulate, activate and improve the well-being of our residents in the nursing home Casa Sonnwendviertel as well as with the development of social skills in the children of the kindergarten Casa4Kids Sonnwendviertel in dealing with old age and the associated physical restrictions.

Photos: © Lisa Resatz