Why could we not help everybody, why could we not try this?

7
Rok:
2019
Krajina/Región:
Maďarsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
práca / nezamestnanosť / odborná kvalifikácia
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
postihnutie
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Tündérlámpás Alapítvány
Zodpovedná osoba:
Daniella Baan
Webstránka:
https://tunderlampas.com
Hlasy spolu: 37

O čom to je?

Within the frame of the new project of our Foundation we would like to concentrate on the solution of several problems, realizing all that by such innovative solutions where everyone, beginning from the disabled to the homeless persons, feels the development at the same time. The result is really impressive.