Work Apprenticeship

diversity works

11
Rok:
2019
Krajina/Región:
Štajersko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
práca / nezamestnanosť / odborná kvalifikácia
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Caritas Steiermark
Zodpovedná osoba:
Heimo Ulz
Webstránka:
https://www.facebook.com/caritasViBe
Hlasy spolu: 1

O čom to je?

The work apprenticeship program serves to integrate people with a migration background into the labour market. In a combination of social media videos, workshops, individual coaching and special trainings, our participants are prepared for the job market. We focus especially on the cooperation with work foundations, which, shortens a lot the teaching process.