Rozbehni sa! Academy

Rozbehni svoj startup popri škole

5
Rok:
2019
Krajina/Región:
Slovensko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
práca / nezamestnanosť / odborná kvalifikácia
detská pedagogika / školské & vysokoškolské zariadenia
Vek cieľovej skupiny :
19 - 25 rokov = mladí dospelí
12 - 18 rokov = mládež
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Uni2010, o.z.
Zodpovedná osoba:
Juraj Kováč
Webstránka:
https://academy.rozbehnisa.sk/
Hlasy spolu: 0

O čom to je?

ROZBEHNI SA! Academy je moderná škola podnikania. Sme na misii inšpirovať 100 000 mladých ľudí k podnikaniu do 2020. Učíme mladých ľudí ako nájsť, premyslieť a otestovať ich podnikateľský nápad do 100€. Organizujem biznis semináre na školách a akceleračné programy pre najlepšie nápady.