komm.AN

One project, multiple faces!

14
Rok:
2019
Krajina/Región:
Dolné Rakúsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
mimoškolské vzdelávanie / pedagogika voľného času
vzdelávanie dospelých/ osveta
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Mobile Flüchtlingsbetreuung Niederösterreich, Caritas Erzdiözese Wien
Zodpovedná osoba:
Marcus Windbichler
Webstránka:
in Bearbeitung
Hlasy spolu: 51

O čom to je?

Komm.AN is a project that supports exchange, education and occupation. The central idea is that integration or inclusion can only take place in a conducive environment where the necessary basic conditions are provided. Komm.AN intends to embrace the multifaceted realities of the lives of asylum seekers and react to their concerns individually