Rad-Lern-Statt

13
Rok:
2019
Krajina/Región:
Horné Rakúsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
vzdelávanie dospelých/ osveta
špecifická práca pre mužov /ženy
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Volkshilfe Wohnen im Dialog
Zodpovedná osoba:
Magdalena Plasser
Webstránka:
https://www.volkshilfe-ooe.at/erwachsene/wohnen/wohnen-im-dialog/
Hlasy spolu: 44

O čom to je?

The project Rad-Lern-Statt exists since July 2018. It evolved after newly arrived people in Traun expressed their need for affordable transport and decided they wanted to learn how to ride a bike. The project consists of different parts, such as: workshops for learnign how to ride a bike; workshops with a focus on traffic education and a workshop on the basics of bike mechanics and repairs.