Bezpečné miesto

Bezpečný ženský dom & Poradenské centrum– funkčný poradenský a rezidenčný systém pomoci pre obete domáceho násilia v Nitrianskom kraji

5
Rok:
2019
Krajina/Región:
Slovensko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
špecifická práca pre mužov /ženy
prevencia násilia / pomoc obetiam
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
The Sun Center
Zodpovedná osoba:
Mgr. Mariana Kováčová,PhD.
Webstránka:
www.centrumslniecko.sk
Hlasy spolu: 21

O čom to je?

Domáce násilie je jedným z najčastejšie porušovaných základných ľudských práv a slobôd. Je veľmi dôležité nastaviť účinný systém ochrany a pomoci obetiam domáceho násilia na Slovensku. Projekt „Bezpečné miesto“ prostredníctvom poradenského centra, BŽD, vzájomnej komunikácie a informovania odborníkov ukazuje ako nastaviť účinný regionálny systém pomoci obetiam domáceho násilia.