Social bistro Strecha

Social, cooperative & vegan bistro in Zizkov

6
Rok:
2019
Krajina/Región:
Česká republika
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
práca / nezamestnanosť / odborná kvalifikácia
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
kriminalita / justícia / pomoc trestaným osobám
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Sociální družstvo Střecha
Zodpovedná osoba:
Hausknecht, Filip
Webstránka:
https://bistrostrecha.tumblr.com/
Hlasy spolu: 2

O čom to je?

Social bistro Strecha is a vegan enterprise, which is runned in Žižkov by Social cooperative Strecha. The project has three pillars. First is social business - we employ ex-convicts and homeless people. Second is cooperative - we own and run the bistro collectively and democratically. Last pillar is veganism, because we only have one planet.