Calm school

Stress management for children, teachers and schools

7
Rok:
2019
Krajina/Región:
Maďarsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
zdravie / starostlivosť
detská pedagogika / školské & vysokoškolské zariadenia
psycho-sociálne znevýhodnenia
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
12 - 18 rokov = mládež
0 - 11 rokov = deti
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Lélekkel az Egészségért Alapítvány
Zodpovedná osoba:
Réka Szigeti
Webstránka:
www.sulinyugi.hu
Hlasy spolu: 46

O čom to je?

We support peacefull schools with our volunteers with the following free programs: 1. We teach children and teachers stress management technics 2. We provide burnout prevention trainings for teachers 3. We support motivated children experiencing sense of achievment by training them for competitions 4. We support the leaders of schools in managing work stress 5. We spread news about burnout.