Super Romanes Language Program

We will help you !

7
Rok:
2019
Krajina/Región:
Maďarsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
mimoškolské vzdelávanie / pedagogika voľného času
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
19 - 25 rokov = mladí dospelí
12 - 18 rokov = mládež
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Diverse Youth Network
Zodpovedná osoba:
Buzás-Hábel Géza
Webstránka:
https://diverseyouthnetwork.eu/superomanes/
Hlasy spolu: 87

O čom to je?

In our country the largest minority group are the Gypsies, yet their participation in higher education is low. In the future they can face even more difficulties because they need to have a language exam to enter higher education. The Super Romanes language program’s aim is to help them to take a successful Lovari language exam.