Am Abstellgleis

Rok:
2006
Krajina/Región:
Vek cieľovej skupiny :
Pohlavie cieľovej skupiny:
Vlastník projektu:
Zodpovedná osoba:
DSA Elfriede Pirker
Webstránka:
http://www.arge-sozial-villach.at