AT HOME

Deposit Guarantee for Refugees

Nominovaní

nominee audience 8
Rok:
2018
Krajina/Región:
Viedeň
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
ALPINE PEACE CROSSING - Verein für Sozial- und Flüchtlingshilfe
Zodpovedná osoba:
Dr. LÖSCHNER Ernst
Webstránka:
www.kautionsfonds.at
Hlasy spolu: 209

O čom to je?

Flats are expensive, for all. But even the more for refugees - they have no access to social or subsidized housing. Deposits and commissions exceed their funds many times over. AT HOME is available as a guarantor, which relieves tenants of financial pressure and guarantees landlords a quick and unbureaucratic payment of the deposit in case of damage.