"Hosszúlétra" önkormányzati szemlélet

Projektgazda szervezet: Ipolytölgyes Község Önkormányzata (Local Government Village Ipolytölgyes)

Felelős személy: Radnai Bertalan

2023

1. díj

HU

Közszféra

Miről szól a projekt?

Minél kisebb egy település, annál fontosabbak a közösségi megoldások az ott élők számára. A városi szolgáltatásoktól távolabb élők számára az életüket megkönnyítő, közösségi alapon szervezett szolgáltatások jelentik a fenntartható, lakosság megtartó megoldást. Ezt a nonprofit szemlélettel működő, helyi önkormányzat tudja biztosítani a legkönnyebben. Tapasztalataink és a változó kihívások alapján szélesítjük az önkormányzati szolgáltatások körét. Szolgáltatásaink költséghatékonyságban kiemelkedőek, a fenntarthatóságot szolgálják. Szerintünk ez a kistelepülési önkormányzatiság jövője.

Kihívás

Településünk, Ipolytölgyes messze van a várostól és az elérhető szolgáltatásoktól. Az elvárt, elfogadható életminőség erősen függ a családok jövedelmi helyzetétől. A vagyoni különbségek megosztják a faluközösséget. A kihívás: a lakosságunk megtartása érdekében közösségi megoldásokat kínálni az egyéniek helyett, fenntartható és környezetbarátmegoldásokat a pazarló életmód helyett. 

Ötlet

A közösségi szolgáltatások adják a leghatékonyabb választ a jelen és a jövő kihívásaira. A „Hosszúlétra szemlélet” egy adaptív, kooperációs szemlélet, mely folyamatosan keresi az új, innovatív megoldásokat, melyeket – praktikusan önkormányzati szervezésben – közösségi keretek között célszerű megvalósítani. Vannak problémák, melyeket csak a közösség, mint haszonélvező részvételével lehet megoldani.

Szereplők

Minden településen van önkormányzat, melynek minden lakos egyenlő partnere. A Hosszú Létra szolgáltatásokat az önkormányzati munkatársak végzik. Hazai és külföldi partnereink a feleslegessé vált eszközeiket, sőt akár a szaktudásukat is, felajánlják közösségi célra a helyi lakosok számára.

Hatás

A projekt segítő, szolgáltatásorientált önkormányzati, eszközhatékony megoldásokat kínál a problémákra. A különböző élethelyzetekben felmerülő igényeket igyekszik megkönnyíteni, beleértve az ingatlanfenntartást, az otthonápolást stb. Mindezt a vagyoni egyenlőtlenségek csökkentése és az önkormányzati eszközök optimális kihasználtsága érdekében teszi. Összességében a projekt célja a közösségépítő hatás fokozása és ezáltal az önkormányzat megbecsülésének növelése.

Átemelhetőség

A teljes módszer könnyen, fokozatosan, anyagi ráfordítások nélkül adaptálható más településekre. Az egyszerűbb eszközökkel indított szolgáltatás minimális kockázatokkal jár. A szolgáltatások a helyi szükségletek és tapasztalatok alapján fejleszthetők. A projekt I. helyezést nyert a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok pályázaton (2021) és elnyerte a Településfejlesztési Szövetség szolgáltatás-fejlesztési különdíját is. 

A zsűri elismerése

Egy olyan világban, ahol mindenki többet akar birtokolni, a Hosszú létra projekt a magántulajdon helyett a szolidaritáson és fenntarthatóságon alapuló helyi gazdaság eszméjét erősíti. Egy egyszerű, gyakorlatias megoldással az önkormányzatnak sikerül állampolgári részvétellel javítania az ott lakók életminőségén. Ez egyben segít az állampolgároknak visszanyerni a támogató közösséghez tartozás érzését. Ez a könnyen átemelhető projekt nemcsak az önkormányzatnak és a lakosoknak, hanem bolygónknak is hasznára válik.