Láthatatlan Tanoda

Jelölt 2023

Ország: Magyarország

Régió: Budapest

Szektor: Civil társadalom / Szociális gazdaság

Tevékenységi területek: Szegénység, Nemformális tanulás, Etnikai hovatartozás

Projektgazda szervezet: Rosa Parks Alapítvány (Rosa Parks Foundation)

Felelős személy: Dóra Dalma

Honlap: Tovább a honlapra

Kihívás

A magyar oktatási rendszerben egyre nagyobb a szakadék a többségi és a marginalizált, főként roma gyerekek között, amelyet a jelenlegi iskolarendszer és szociális támogatás nem képes kompenzálni. A roma gyerekek a gazdasági-szociális hátrányokon túl a romaellenes hozzáállás miatt is hátrányba kerülnek, amely végül iskolai szegregációhoz vezet.

Ötlet

Alapítványunk iskolán kívül egyéni fejlesztést, mentorálást és közösségi fejlesztő és szabadidős programokat biztosít hátrányos helyzetű, 5-18 éves roma gyerekeknek, holisztikus megközelítésben, azaz a szülőkkel partnerként együttműködve, esetenként szociális segítséget nyújtva, nagyszámú, többnyire középosztálybeli önkéntes bevonásával.

Szereplők

2 teljes és 2 részmunkaidős szociális munkás koordinálja a tanoda tevékenységét, tartja a kapcsolatot a szülőkkel és támogatja a családokat. Ők koordinálják a 41 önkéntest is, akik sokféle területről érkeznek. 78 gyerek vesz részt a programban. A munkatársak, önkéntesek, szülők és gyerekek közösséget alkotnak, partneri viszonyban állnak egymással.

Hatás

Az első tanodások, akik 9 éve óvodásként csatlakoztak a programhoz, az idei tanévben középiskolában folytatták tanulmányaikat. Számos lakhatási és jövedelmi krízisben segítettünk. Évente 5-8 gyermek iskolai beiratkozását támogatjuk, így senki nem kerül szegregált intézménybe. A Tanoda egy támogató közösséggé vált, kialakult a Tanodás identitás.

Átemelhetőség

A program nagymértékben támaszkodik önkéntes munkára; így több gyereket tudunk segíteni, és, mivel többnyire magasan iskolázott, középosztálybeli önkéntesek segítenek, a különféle társadalmi csoportok találkozása is megvalósul. Holisztikus a megközelítésünk: a gyerekeket a környezetükkel együtt segítjük, szüleikkel partneri viszonyt ápolunk.