Kényszerpálya helyett életpálya

Projektgazda szervezet: Van Helyed Alapítvány (You Belong Foundation)

Felelős személy: Bódis Kriszta

2023

2 000 eurós díj

HU

Civil társadalom / Szociális gazdaság

Miről szól a projekt?

A projekt a Van Helyed Rendszer, amely a hátrányos helyzetű, többségében roma embereknek kényszerpálya helyett életpályát biztosít. A VHR a jelenleg elérhető integrációs modellektől jól megkülönböztethető, mert rendszerszintű és hosszútávú: már a magzati kortól elkezdődik a gyermek holisztikus, oktatásfókuszú szocializációja és egész életúton át a felsőoktatásig vagy munkába állásig tart. Partnerségen és a kétoldalú elköteleződésen alapszik. Egymásra épített szolgáltatások, intézmények és egyedi módszertan jellemzi pl.: patrónusi rendszer, családok bevonása, alkotás-központúság.

Kihívás

A növekvő, tömeges iskolázatlanság globális probléma, mert veszélyezteti a hatékony klímavédelmet, a gazdasági növekedést és érinti az emberhez méltó élet számos aspektusát. Mo-n 1200 nyomortelep van, ahol a többségében roma gyerekek elkülönítve, minőségen aluli oktatást kapnak. 2050-re 100 aktív korúra 60 fölé emelkedik az eltartottak száma.

Ötlet

A problémát csak rendszerben lehet kezelni. Egy olyan rendszer prototípusát építettük ki, amely az egész életút alatt, az iskolázottsághoz, tudáshoz, és javakhoz való egyenlő hozzáférésen keresztül garantál kivezető utat a nyomorból. A gyermek útja magzati kortól szakmáig, diplomáig a VH intézményeiben – holiszitkus szolgáltatásokon keresztül – vezet.

Szereplők

Hátrányos helyzetű roma gyerekek nevelkednek a rendszerben a családjaikkal és közösségükkel együtt. Ózd-Budapest: 120 fő VH intézményekben intenzív patronált, 1000 fős szegregált közösség és családjaik.

Hatás

A Van Helyed Rendszerben a patronáltak 100%-a befejezi az általános iskolát (szemben az országos 70% -kal) 100%-os a továbbtanulás, (szemben a 2%-os régiós mutatóval), a VHR-ben 95% el is végzi a középiskolát (szemben a 30%-os régiós mutatóval), 50% felsőoktatásban tanul tovább (szemben az országos 1,4%-al).

Átemelhetőség

A Van Helyed Rendszer Ózd/Budapest prototípusát úgy építettük fel, hogy az bármelyik régióban, országban (a szegregátum, gettó, menekültábor közelében) létrehozható, helyi szükségletekre reflektálva, franchaise jelleggel, egyúttal létszámszükséglet szerint bővíthetően.

A zsűri elismerése

A projekt meggyőző ereje a romák társadalmi integrációjának holisztikus módszerében rejlik. Legyen szó oktatásról, egészségügyi ellátásról vagy a munkaerőpiacról, e projekt feltérképezi a célcsoport igényeit, és olyan rendszerszintű megközelítést dolgoz ki, mellyel a projekt résztvevőit egész életútjukon végigkíséri. A szegénység csökkentésében, az oktatási eredményekben és összességében a romák emancipációjában elért eredmények magukért beszélnek: a projekt hatékony támogatást nyújt a szegénység ördögi körének megszakításához. Kiváló példa a sikeres társadalmi innovációra!