Tartósan beteg gyerekek az osztályban

Projektgazda szervezet: KórházSuli Alapítvány a Beteg Gyermekek Tanulásának Támogatásáért - HospiEdu Foundation for The Educational Support for Children with Mediclal Needs

Felelős személy: Tóth Gréta Hanna

2024

2 000 eurós díj

HU

Civil társadalom / Szociális gazdaság

Miről szól a projekt?

A magyar köznevelési rendszer kevés módszertani ismerettel rendelkező, elégtelenül ellátott területe a tartós gyógykezelés alatt álló gyerekek oktatási rehabilitációja. A pedagógusoknak nincs kellő információja és eszköze a szomatikus betegséggel és az egyre növekvő számú mentális zavarral küzdő diákok oktatásához, neveléséhez. A helyzet rendszerszintű szakmai támogatására született meg a projekt. Célunk, hogy a pedagógusok tudást, speciális módszertani eszközöket kapjanak, ami által a jövőben proaktívan, partnerségben tudják a beteg gyerekek oktatását és társadalmi reintegriációját támogatni.

Kihívás

Hazánkban az iskoláskorú fiatalok 22%-ának van olyan krónikus egészségügyi problémája, ami gátolja őket a mindennapi tevékenységek végzésében (ELTE - HBSC - NKFI Hivatal - WHO nemzeti felmérés 2022). Egy osztályban minden ötödik tanuló küzd valamilyen szomatikus vagy mentális nehézséggel. A betegség alatti tanulás és az iskolai visszatérés támogatása a pedagógusok számára óriási kihívást jelent, hiányzik a magyar nyelvű oktatási rehabilitációs módszertan szakirodalma és az egészségügyi szakemberekkel való együttműködés. Kihívást jelent a téma tabusított jellege is, ami félelmeket generál és csökkenti az együttműködés iránti nyitottságot. 

Ötlet

Az ötlet a rendszerszintű szakmai támogatás felépítése. Szakpolitikai lobbitevékenységünk eredményeként az elkészült módszertani anyagok az oktatásirányítás engedélyével válnak központilag elérhetővé a pedagógusok számára. Ezek gyakorlati alkalmazására és a tudás elmélyítésére workshopokat szervezünk. Felkészítjük őket az egyre növekvő számú tartós gyógykezelés alatt álló beteg diák megfelelő támogatására, közösségben tartására és az őket körülvevő osztálytársak inklúzív nevelésére. A folyamat eredményeképp a pedagógusok által hosszú távú társadalmi hatást kívánunk elérni a felnövekvő generáció elfogadó, támogató, egyenlő esélyeket teremtő szemléletének kialakítására. 

Szereplők

A gyermekek oktatási rehabilitációjának és iskolai reintegrációjának biztosítása érdekében bevonunk tanárokat, szociális munkásokat és egészségügyi szakembereket is. Szakmai csapatunk vezetésével és az oktatási, egészségügyi és szociális ágazatban működő partnerségek támogatásával átfogó megközelítést biztosítunk a beteg gyermekek támogatásához. 

Hatás

A kezdeményezés növeli a tanárok megértését a tartós szomatikus vagy mentális betegségben szenvedő tanulók osztályterembe való visszailleszkedése során felmerülő akadályokkal kapcsolatban. Azáltal, hogy a tanárokat felvértezzük ezzel a tudással és a lehetséges stratégiákkal, jobban tudnak majd támogatást nyújtani. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a diákok újra támogató, gondoskodó oktatási és szociális környezetbe kerülhessenek. 

Átemelhetőség

Projektünk számos eleme adaptálható. A módszertani kézikönyvünk angolra fordításával és ingyenes hozzáférés biztosításával, célunk, hogy megosszuk szakértelmünket a nyilvánossággal. Tanárképzésünket és stakeholder stratégiáinkat különböző szakmákhoz és helyszínekhez lehet igazítani. Szívesen megosztjuk megközelítéseinket és tanulságainkat is.