Društvena inovacija razvija rješenja za goruće društvene izazove. Ona otvara prostor novim pristupima, daje inovativne odgovore i ukazuje na nove putove. Time ili reagira na nova društvena pitanja ili pak stare probleme rješava na nove načine. Pritom se društvena skupina koja je određenim problemom pogođena ili sama angažira ili je barem uključena u akciju na način da je podržava i suoblikuje. Na taj način društvena inovacija stvara održiva rješenja koja i drugima služe kao primjer i vrelo inspiracije.

Definicija društvene inovacije, Unruhe Privatstiftung

O nagradi

SozialMarie je nagrada za društvene inovacije kojom se svake godine odlikuje 15 izvanrednih projekata. Po natječaju u 2004., prvi je put dodijeljena 2005. godine, što je čini prvom nagradom za društvene inovacije u Europi. Osim financijske podrške u ukupnoj vrijednosti od 55.000 eura SozialMarie ponajprije služi kao javna platforma društveno inovativnim projektima iz Srednje Europe.

Wanda Moser-Heindl und Friedrich Moser

Wanda Moser-Heindl and Friedrich Moser

Njegujući međunarodni karakter od samog početka SozialMarie uživa velik ugled u Austriji, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj i Sloveniji. Dodjeljuje ju Unruhe Privatstiftung tj. Privatna zaklada Unruhe (‚Nemir‘) koju su 2000. g. utemeljili Wanda Moser-Heindl i Friedrich Moser.

Odlikovanje hrabrih projekata

Uz inovativnost rješenja kojima se doskače raznovrsnim problemima kriterije za društvenu inovaciju ponajprije čine uspješno uključivanje različitih društvenih skupina, učinkovita provedba projekta te mogućnost prijenosa ostvarenih rješenja na druge sektore i regije. Vodeći se ovim kriterijima SozialMarie nagrađuje uspješno provedene projekte i znači vrhunsko priznanje za djelotvornu društvenu inovaciju. Cilj joj je unaprijediti širenje dobrih projektnih praksi i dati podstrek raspravi o značenju društvene inovacije.

Dodjela nagrade

Stručni žiri svake godine nominira maks. 35 projekata, među kojima bira 15 najboljih projekata koji se svakog 1. maja predstavljaju i nagrađuju na javnoj dodjeli nagrada u Beču. Prve 3 nagrade imaju vrijednost 15 000, 10 000 i 5 000 eura, a daljnjih 12 nagrada dodjeljuje se u vrijednosti od 2 000 eura.

Aktivno mentorstvo

Istaknute ličnosti iz svijeta inovacija preuzimaju aktivno mentorstvo nad projektom koji biraju među nagrađenim ili nominiranim inovacijama. Kroz narednu godinu oni i one prate odabrani projekt ili mu pružaju aktivnu podršku. Mentor/ice svoj odabrani projekt obznanjuju 1. maja, na godišnjoj dodjeli nagrada.

Nagrada publike

Nagrada publike svakom daje priliku da među godišnjim favoritima svojim glasom podrži omiljeni projekt. Nagrađeni projekt dobiva financijska sredstva namijenjena u obrazovne svrhe. Nagrada publike je zasebna nagrada i dodjeljuje se povrh 15 nagrada stručnog žirija.

Stručni žiri

Elisabeth Hammer

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammer je voditeljica neunerhausa, udruge za pomoć beskućnicima. Po struci je sociologinja i socijalna radnica. Urednica brojnih stručnih izdanja. Redovno objavljuje tekstove na teme beskućništva. Trenutačno je i predsjednica Savezne radne zajednice za pomoć beskućnicima (BAWO – Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe).

DI Ana Jeinić

Ana Jeinić je doktorandica na Institutu za teoriju arhitekture, znanost o umjetnosti i kulturne studije u Grazu. Studirala je arhitekturu i filozofiju u Grazu, Veneciji i Delftu. Na Tehničkom sveučilištu u Grazu istraživala je i poučavala u polju kritičkih teorija projektiranja i prostora. Kao predavačica gostovala je na Sveučilištu u Edinburghu. U svom istraživačkom radu istražuje moguću postneoliberalnu ideju projekta i inovacije.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Miroslav Kocúr gdje nudi podršku mladima koji vode pedagoške, gospodarske i neprofitne projekte. Bio je prvim direktorom Dvojezične gimnazije „C. S. Lewis“ u Bratislavi. Redovito objavljuje publikacije o društveno-etičkim temama, a u suradnji sa Slovačkim radijem moderira emisiju o aktualnim društveno-kulturnim i filozofsko- religijskim temama.

Katalin Teller

Katalin Teller, PhD

Katalin Teller je docentica na Katedri za estetiku Instituta za teoriju umjetnosti i istraživanje medija Sveučilišta „Eötvös Loránd“ u Budimpešti (ELTE). Surađuje na međunarodnim i interdisciplinarnim znanstvenim projektima u polju kulturnih tehnika, migrantske književnosti, urbane povijesti i popularne kulture, primjerice pri bečkom Institutu za povijest i društvo „Ludwig Boltzmann“. Redovito prevodi tekstove iz područja kulturne teorije i kulturne povijesti, a piše i novinske tekstove.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Č. Janýrová je projektna menadžerica na Bečkom institutu za komparativne međunarodne studije (wiiw – Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche), gdje se bavi organizacijskim vođenjem međunarodnih istraživačkih konzorcija i koordinacijom istraživačkih projekata financiranih od Europske Unije. Osim toga je simultana prevoditeljica, a sudjelovala je i u brojnim produkcijama iz područja filma, umjetnosti, izdavaštva i kulture, među inim i s naglašenom austrijsko-češkom komponentom.

Tanja Tamše

Tanja Tamše

Tanja Tamše je projektna menadžerica u Centru za svemirske tehnologije “Herman Potočnik Noordung”, gdje vodi EU projekte koji se pretežno bave društvenim inovacijama. Između 2019. i 2021. bila je članicom konzorcija koji je sudjelovao u izradi Bijele knjige javnih politika i strategija za društvene inovacije. U okviru njezina aktualnog projekta (SEED EU, 2021-2023), zemlje partneri izrađuju modele nacionalnih centara za društvene inovacije. Svojim ranijim angažmanom Tanja je organizirala manje timove u Kini i Africi (Tanzanija, jug Afrike), i to u poljima kao što su informacijske tehnologije, gospodarenje otpadom i turistički sektor.