2023

Nominirani

Češka Republika

Rad, Različitosti, Obrazovanje

2023

Nominirani

Mađarska

Obrazovanje, Različitosti, Socijalna i zdravstvena skrb

2023

Nominirani

Mađarska

Obrazovanje, Umjetnost i kultura

2023

Nominirani

Mađarska

Siromaštvo, Obrazovanje, Različitosti

2023

Nominirani

Hrvatska

Socijalna i zdravstvena skrb, Umjetnost i kultura, Okoliš

2023

Nominirani

Češka Republika, Slovačka

Obrazovanje

2023

Nominirani

Češka Republika

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb, Siromaštvo

2023

Nominirani

Hrvatska

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb, Lokalni razvoj

2023

Nominirani

Češka Republika

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb

2023

Nominirani

Austrija

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb

2023

Nominirani

Austrija

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb, Različitosti

2023

Nominirani

Češka Republika

Siromaštvo, Obrazovanje, Okoliš