2022

Nominirani

Slovačka

Pravo, Pravednost, Lokalni razvoj, Siromaštvo

2022

Nagrađeni

Mađarska

Obrazovanje

2022

Nagrađeni

Slovačka

Rad, Obrazovanje, Lokalni razvoj

2022

Nominirani

Hrvatska

Različitosti, Lokalni razvoj, Okoliš

2022

Nominirani

Mađarska

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb, Lokalni razvoj

2022

Nagrađeni

Mađarska

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb, Lokalni razvoj

2022

Nagrađeni

Austrija

Obrazovanje, Različitosti

2022

Nominirani

Češka Republika

Različitosti, Socijalna i zdravstvena skrb, Siromaštvo

2022

Nagrađeni

Slovačka

Obrazovanje, Različitosti, Umjetnost i kultura

2022

Nominirani

Austrija

Rad, Obrazovanje

Audience Award Badge

2022

Nagrađeni

Češka Republika

Različitosti, Socijalna i zdravstvena skrb

2022

Nagrađeni

Hrvatska

Socijalna i zdravstvena skrb, Lokalni razvoj, Umjetnost i kultura