2021

Nominovaný

Maďarsko, Slovensko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj

2017

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2015

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2021

Nominovaný

Chorvátsko

Práca, Rôznorodosť

2018

Nominovaný

Maďarsko

Práca

2009

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Rôznorodosť

2007

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2021

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť

2019

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2019

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2010

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie

2021

Víťaz

Slovensko

Chudoba, Vzdelávanie, Rôznorodosť