02/25/21

Nominácie 2021

2021

Nominovaný

Česká republika

Sociálna starostlivosť a zdravie

2021

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Miestny rozvoj, Ostatní

2021

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2021

Nominovaný

Chorvátsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2021

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie

2021

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2021

Nominovaný

Maďarsko

Právo, Miestny rozvoj

2021

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Právo, Rôznorodosť

2021

Nominovaný

Česká republika

Chudoba, Miestny rozvoj, Životné prostredie

2021

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie, Umenie a kultúra

2021

Nominovaný

Slovensko

Vzdelávanie

2021

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie