2023

Nominovaný

Chorvátsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Umenie a kultúra, Životné prostredie

2023

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Právo, Spravodlivosť

2023

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Vzdelávanie

2023

Nominovaný

Slovinsko

Práca, Vzdelávanie

2023

Nominovaný

Maďarsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Chudoba

2023

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2023

Nominovaný

Chorvátsko

Práca, Vzdelávanie, Právo, Spravodlivosť

2023

Nominovaný

Maďarsko

Chudoba, Vzdelávanie

2023

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2023

Nominovaný

Maďarsko

Práca, Vzdelávanie, Rôznorodosť

2023

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2023

Nominovaný

Maďarsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť