2015

Víťaz

Maďarsko

Chudoba

2015

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2005

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie

2014

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba

2020

Nominovaný

Maďarsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie, Rôznorodosť

2008

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť, Chudoba

2012

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2013

Nominovaný

Slovensko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2017

Nominovaný

Rakúsko

Umenie a kultúra, Rôznorodosť

2010

Nominovaný

Rakúsko

Ostatní