2017

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie, Práca

2008

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť

2011

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2007

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2006

Víťaz

Rakúsko

Umenie a kultúra, Rôznorodosť

2011

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Chudoba

2021

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie

2009

Nominovaný

Slovinsko

Chudoba

2017

Nominovaný

Maďarsko

Chudoba

2005

Víťaz

Rakúsko

Chudoba

2016

Nominovaný

Rakúsko

Práca

2014

Víťaz

Slovinsko

Vzdelávanie