2018

Nominovaný

Chorvátsko

Miestny rozvoj, Umenie a kultúra

2013

Víťaz

Maďarsko

Práca

2016

Víťaz

Česká republika

Vzdelávanie

2011

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2021

Víťaz

Slovensko

Vzdelávanie, Ostatní

2018

Nominovaný

Maďarsko

Práca, Rôznorodosť

2018

Víťaz

Slovensko

Vzdelávanie, Umenie a kultúra, Rôznorodosť

2013

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba

2010

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Vzdelávanie

2014

Nominovaný

Maďarsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Víťaz

Maďarsko

Chudoba, Práca, Vzdelávanie

2007

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie