2018

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Vzdelávanie, Ostatní

2014

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť

2007

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2009

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Rôznorodosť

2012

Nominovaný

Česká republika

Práca

2021

Nominovaný

Česká republika

Chudoba, Miestny rozvoj, Životné prostredie

2016

Víťaz

Rakúsko

Práca

2015

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie

2010

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie

2015

Nominovaný

Maďarsko

Rôznorodosť

2008

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť

2017

Víťaz

Česká republika

Vzdelávanie, Miestny rozvoj, Ostatní