Záštita

Špeciálna úloha poskytovateľa záštity (patróna) SozialMarie spočíva v sprevádzaní jedného z víťazných projektov počas nasledujúceho roku. Pri slávnostnom udeľovaní cien 1. mája je udelená aktívna záštita štyrom víťazným projektom.

Milo Tesselaar

Milo Tesselaar

Záštita Rakúsko 2021

„Keď počujeme slovo inovácia, väčšina z nás stále myslí predovšetkým na technológiu - omylom a na úkor nás všetkých. Sociálne inovácie sú v kultúrnej a politickej oblasti stále niečím okrajovým. Nemusí to však tak byť a nemalo by to tak zostať. Oslobodenie sa od starých spoločenských myšlienkových vzorcov spočíva v zmesi tvorivého nepokoja a podnikateľského, zvedavého ducha, čo môže napomôcť netradičným a nekonvenčným riešeniam sociálnych a kultúrnych výziev. Konečným výsledkom je zlepšenie životných podmienok veľkého množstva ľudí - nás! Sociálne inovácie nie sú vždy tak ľahké pochopiť ako technické inovácie. O to viditeľnejšie a dôležitejšie sú iniciatívy podporujúce sociálne inovácie, akou je i SozialMarie, ako i ľudia do týchto iniciatív zapojení a s nimi prepojení.“

Boris Jokić

Boris Jokić

Záštita Chorvátsko 2021

„Sociálne inovácie sú kľúčovou zložkou našich spoločností, pretože pôsobia ako progresívna sila a element súdržnosti. Aby mohli prosperovať a naplno využívať svoj potenciál, potrebujú investície a spoločenskú pozornosť. Rolu patron v programe SozialMarie 2021 som prijal preto, aby som podporil rozvoj a propagáciu pokrokových iniciatív, ktoré sa snažia vylepšiť komunity formou nových obohacujúcich pohľadov a perspektív.”

Boris Jokić is riaditeľom Inštitútu sociálneho výskumu v chorvátskom Záhrebe. Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Záhrebskej univerzity a ukončil PhD štúdium na Fakulte vzdelávania (Faculty of Education) Cambridgskej univerzity. Mnoho rokov sa venoval zlepšovaniu systému verejného vzdelávania v Chorvátskej republike. Do povedomia širokej verejnosti sa dostal ako vedúci hnutia Komplexná kurikulárna reforma zameraného na základo- a stredoškolské vzdelávanie, ktoré sa pokúsilo radikálne zreformovať chorvátsky vzdelávací systém. Kvôli politickým tlakom, ktoré nakoniec viedli k zablokovaniu reformy, Boris Jokić zorganizoval vlnu protestov pod názvom “Chorvátsko môže konať lepšie”, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 50 000 ľudí.

Márton Galambos

Márton Galambos

Záštita Maďarsko 2021

„Dlho som nevedel o tom, že som v skutočnosti vyrastal v konzervatívnej rodine. Môj starý otec z otcovej strany sedel v nedeľu šťastne a hrdo za čelom stola a stará mama podávala vývar v porcelánovej miske. Starý otec sa narodil na statku a zažil i perzekúcie 20. storočia, čo znamenalo, že okrem klasických hodnôt bola v rodine v každom momente prítomná i sociálna citlivosť. Základné kamene mojich hodnôt vychádzajú dodnes z týchto skúseností a hlboko ma ovplyvňujú náhodnosť a nespravodlivosť sociálnych nerovností. Ako šéfredaktor Forbes Maďarsko preto každý mesiac dávam priestor mimovládnym organizáciám a rovnako sa snažím ukázať príklady dobrej darcovskej praxe. Ako jednotlivec mám výročný „grantový program“: už 12 rokov venujem 1-3 percentá svojho ročného príjmu charitatívnym organizáciám.”

 

Marton Galambos is šéfredaktorom Forbes Maďarsko. V minulosti pracoval ako redaktor a prispievateľ pre periodiká Origo, Figyelő and Kreatív. V rokoch 2007-2008 pôsobil v Berlíne v rámci stáže európskeho programu pre žurnalistov na berlínskej Freie univerzite (Freie Universität Berlin). Ako študent strávil v študijný rok na Humboldtovej univerzite (Humboldt Universität) v Berlíne a ďalší akademický rok na McDaniel College v Marylande v Spojených štátoch.

Adela Vinczeová

Adela Vinczeová

Záštita Slovensko 2021

„Sociálne inovácie sú dôležité preto, lebo sa ľudí dotýkajú v priamom kontakte so životom. Priťahujú a prelínajú vzájomne neznáme bubliny, otvárajú horizonty, vedú k pochopeniu. A pochopenie druhých, je základom všetkého, aj vzniku funkčných inovácií. Vďaka mojej práci sa dostávam do kontaktu s rôznymi témami, o ktoré spoločnosť nejaví dostatočný záujem. Som vďačná, že aj cez záštitu SozialMarie si môžem rozšíriť vlastné obzory a následne istý vhľad ponúknuť aj širšej verejnosti.”

Adela Vinczeová je rozhlasovou a televíznou moderátorkou známou svojím pôsobením v početných slovenských a českých projektoch a programoch, akými sú napríklad Česko Slovenská SuperStar, Let’s Dance či udeľovanie hudobných cien Anděl a filmových cien Český lev. Do svojej talkshow Trochu inak s Adelou, vysielanej Slovenskou televíziou, pozýva výnimočné osobnosti, odborníkov a profesionálov z rôznych oblastí spoločenského života. V posledných dvoch desaťročiach sa stala viacnásobnou laureátkou ceny Osobnosť televíznej obrazovky. S Goetheho inštitútom spolupracovala na viacerých podujatiach a jazykovo-vzdelávacích projektoch. Aktívne podporuje rozličné charitatívne, neziskové a občianske iniciatívy a pravidelne je tvárou verejných kampaní.

Yemi A. D.

Yemi A. D.

Záštita Česká republika 2021

„Sociálne inovácie a trvalá snaha o ne znamenajú pre mňa oveľa viac ako len snaha o pokrok. Sú symbolom spoločenskej vyspelosti a sociálneho kapitálu, ktorý práve v našej krajine ešte stále chýba. Mám osobnú skúsenosť a veľmi osobný vzťah k znevýhodneným ľuďom, predovšetkým deťom. Môj brat má Downov syndróm a jeho láskyplná osobnosť je pre našu rodinu darom. Verím, že od ľudí s praktickým obmedzením sa môžeme veľa učiť.”

Yemi A. D. je choreograf, producent a zakladateľ dvoch organizácií: neziskovej organizácie Dance Academy Praha a eventovej agentúry JAD Productions. Podporuje znevýhodnené deti v Indonézii, Nigérii a Českej republike. Yemi A.D. získal štipendium Henry Crown Fellowship v rámci siete Aspen Global Leadership Network. Taktiež je čestným ambasádorom Cieľov udržateľného rozvoja OSN pre Českú republiku a vyslancom dobrej vôle ministra zahraničných vecí Českej republiky. Po vypuknutí pandémie Covid-19 inicioval sériu virtuálnych konferencií pod názvom Anti-Panic a neskôr Moonshot Platform, v rámci ktorých prepojil českých a svetových lídrov z rozličných odborov.

Previous patronages