Záštita

Karl Amon

Karl Amon

Aktívna záštita SozialMarie 2018 za Rakúsko

“SozialMarie je hybnou silou pre kreatívne projekty, ktorá siaha ďaleko za hranice Rakúska! SozialMarie – cena pre sociálne inovácie – je vďakou a uznaním všetkým ľuďom, ktorí rozvíjajú, šíria a riadia sociálne projekty s obrovským zanietením.”

Karl Amon, narodený v roku 1949 v St. Pöltene, Dolnom Rakúsku, študoval sociálne vedy a ekonomiku vo Viedni. V roku 1976 začal pracovať pre ORF (Rakúsku spoločnosť pre vysielanie), kde v rokoch 2010-2017 zastával pozíciu riaditeľa pre rozhlas a člena manažmentu ORF. Vďaka jeho úsiliu sa zrealizovalo množstvo nových programov. Bol zodpovedný za zmeny vo svete rakúskeho rozhlasu. V rokoch 1990 až 1992 navrhol televízny formát "Okrúhly stôl" a vo funkcii šéfredaktora ORF Landesstudio Wien (1992-1999) znovuzaložil "Radio Wien" a taktiež inicioval reorganizáciu "Wien heute". V rokoch 1999-2007 bol šéfredaktorom rozhlasu zodpovedným za stanicu Ö1, regionálne rozhlasové stanice Ö3 a FM4, súčasný teletext a Ö1 Inforadio (internetové rádio). Následne pôsobil v rokoch 2007-2010 ako šéfredaktor ORF a v rokoch 2010-2017 ako riaditeľ ORF. Podieľal sa tiež na vývoji a opätovnej obnove formátu TV-Newsroom založeného na multimediálnej video-stene. Okrem toho stál pri zrode a vývoji internetových vysielacích formátov "Klartext" a "Rádio na požiadanie", ako i ceny "Rakúskeho rozhlasu", ktorá je udeľovaná od roku 2015.

László Ágoston

László Ágoston

Aktívna záštita SozialMarie 2018 za Maďarsko

"Ekonomika a občianska spoločnosť, rovnako ako štáty sveta, stoja pred výzvou, pri ktorej bez ohľadu na to, čo robia, musia nanovo interpretovať celú oblasť. Musia ukázať, ako na konci 2010-tych rokov môžu byť služby alebo procesy vnímané ako dobré, humánne, efektívne a udržateľné. V posledných desiatich rokoch pre mňa sociálna inovácia znamená, ako sa tieto odvetvia dostávajú do prieniku v procese hľadania riešení problémov včerajška za využitia nástrojov dneška. Pri dnešnom toku informácií musí byť použitý dizajnérsky prístup, človek musí premýšľať s ohľadom na digitálne a nedigitálne prostredie – a obchodný model preto nemôže zostať nedotknutý. Sociálna inovácia sa v priebehu posledných rokov stala otvorenou voľnoštýlovou súťažou, v ktorej spoločnosťou prijaté psychologické bariéry a naše vlastné nastavenie mysle sú jedinou prekážkou.”

László Ágoston, sociológ v oblasti riadenia zmeny, pracoval ako výskumník trhu a analytik verejnej mienky, neskôr ako politický analytik. V roku 2010 sa stal spoluzakladateľom Kreater agentúry pre sociálne inovácie (Kreater Társadalmi Innovációs Ügynökség). Asociácia inovatívnej generácie !gen (Innovatív Generáció !gen Egyesület) vzišla z programu inovatívnych školení pod hlavičkou agentúry Kreater a pomohla desiatkam sociálnych inovácií s rozbehom alebo vyhnutím sa vysokým nákladom pri neúspešnom projektovom testovaní - vrátane nominovaných a víťazných projektov SozialMarie. Ágoston sa zároveň zaoberá i podnikateľským hľadiskom: vyhľadáva príležitosti pre sociálne inovácie - pracoval ako výskumník pre stratégiu značky v reklamnej agentúre Y & R, neskôr ako konzultant pre dizajn služieb pre Isobar, opäť v Labstore skupiny Y & R a v súčasnosti je riaditeľom digitálnej a obchodnej transformácie v DDB Budapešť.

Tomáš Jindříšek

Tomáš Jindříšek

Aktívna záštita SozialMarie 2018 za Českú republiku

"Pomáhať je záslužné, ale osamote to často nestačí. Je potrebné hľadať nové postupy a efektívnejšie cesty. Je potrebné pomáhať udržateľne a s výsledkami. Práve sociálne inovácie umožňujú v dnešnom rozbúrenom svete nachádzať inšpiráciu a svetlo pre všetkých. Úžasným je, že vďaka oceneniam SozialMarie si môžeme vymieňať skúsenosti s týmito inováciami nad rámec jedného štátu. Preto je pre mňa veľkou cťou byť patrónom tejto ceny.“

Tomáš je riadiaci spoločník a spoluzakladateľ agentúry Dark Side. V minulosti pôsobil desať rokov ako riaditeľ OgilvyInteractive, internetovej divízie medzinárodnej reklamnej siete Ogilvy. Tomáš je tiež predsedom predstavenstva Asociácie priameho marketingu, e-commercie a zásielkového obchodu. Pravidelne prednáša a publikuje, pôsobí ako člen rady odborných porôt a aktívne sa zapája do projektov pre významné značky. Je certifikovaným školiteľom Mezinárodnej federácie školiteľov (ICF). Jeho koníčkom je pomoc všeobecne prospešnému sektoru.

Ján Orlovský

Ján Orlovský

Aktívna záštita SozialMarie 2018 za Slovensko

"Čo je sociálna inovácia má určite svoju presnú definíciu, pre mňa je to aktivita, ktorá obnovuje pocit spolupatričnosti, komunity a ľudskej dôstojnosti. Je to anglosaské "yes, we can!" premietnuté do zmysluplného žitia."

Ján sa, ako vyštudovaný učiteľ a diplomat, stal v júni 2015 výkonným riaditeľom Nadácie otvorenej spoločnosti (NOS). Nadácia bola založená v roku 1992 Georgeom Sorosom a patrí ku kľúčovým činiteľom pri rozvoji občianskej spoločnosti na Slovensku. Predstavuje nové perspektívy v oblastiach humanitných vied, politickej ekonómie a menšinových práv. Nadácia v súčasnosti pôsobí ako nezávislý subjekt nasledujúci ciele svojho zakladateľa prostredníctvom programov v oblasti verejných záležitostí a vzdelávania. Ján v minulosti pôsobil 10 rokov v slovenskej zahraničnej službe (1992 - 2002) a ďalších 10 rokov ako hovorca a koordinátor pre korporátnu spoločenskú zodpovednosť (CSR) v Západoslovenskej energetike (2003-2014), regionálnej spoločnosti pre distribúciu elektrickej energie, ktorá je členom skupiny E.ON. Ján tiež pôsobí ako člen správnych rád v ďalších štyroch slovenských mimovládnych organizáciách.