Nota Bene Luggage porters - homeless people help passengers at Bratislava Railway station

Vlastník projektu: Proti Prúdu

Zodpovedná osoba: PhDr. Peter Kadlečík

2015

2. cena

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

O čom to je?

The luggage porters are selected vendors of Nota bene street paper, who help travelers at Bratislava main railway station with their suitcases. The porter job helps both passengers and clients too who gain personally enriching employment and chance to repay debts. Porters are employed by NGO Proti prúdu, which publish Nota bene from 2001 and operates other pilot projects to help homeless people.

Ocenenie poroty

Páni bez trvalého domova majú zamestnanie - ich úlohou je pomáhať cestujúcim. Tým sa mení obraz, ako ich vidia iní a uniforma, ktorú majú na sebe, im pri tom len pomáha. Zarábajú peniaze, majú sociálne a zdravotné poistenie ako aj možnosť znižovať svoje dlhy, pri čom im pomáhajú sociálni pracovníci ako aj právnici. Páni bez trvalého domova pracujú na stanici a nápadne sa miešajú medzi cestujúcich a sem tam poskytnú informácie aj turistom. Veľký plagát v stupnej hale stanice popisuje, čomu sa venujú. Projekt sa teší veľkej pozornosti médií a je výborným príkladom, ako sa inovatívnym spôsobom dá ponúknuť zamestnanie ľudom, ktorí patrili na okraj spoločnosti.