Patron

Zvláštním úkolem aktivní záštity patronů SozialMarie je podporovat po dobu jednoho roku nominovaný nebo oceněný projekt. Tohoto úkolu se každý rok ujímají inspirativní osobnosti ze zemí, kde je cena SozialMarie vyhlašována na celém území. 1. května tak každý z patronů z Česka, Chorvatska, Maďarska, Rakouska a Slovenska oznámí, jaký projekt a proč se rozhodl podporovat.

Milo Tesselaar

Milo Tesselaar

Rakouský patron 2021

„Když slyšíme slovo inovace, většina z nás si vybaví především technologie - zcela chybně a na úkor nás všech. Sociální inovace v kulturní a politické oblasti jsou ještě stále něčím specifickým. Ale nemuselo by tomu tak být a nemělo by to tak zůstat. Osvobození se od starých myšlenkových vzorců závisí na směsi kreativního "nepokoje" a podnikatelského, zvídavého ducha, který může umožnit netradiční a nekonvenční řešení sociálních a kulturních výzev. V konečném důsledku se jedná o vylepšení životních podmínek velkého množství lidí - nás všech! Sociální inovace není snadné pochopit. Díky tomu jsou právě iniciativy jako je SozialMarie, která podporuje sociální inovace, a lidi v kolem nich o to důležitější.“

Boris Jokić

Boris Jokić

Chorvatský patron 2021

„Sociální inovace považuji za jeden z nejdůležitějších znaků naší společností, protože působí jako progresivní síla a soudržný prvek." Aby mohli prosperovat a plně využít svůj potenciál, potřebují investice a pozornost společnosti. Přijal jsem, že budu v roce 2021 působit jako mentor v projektu SozialMarie, abych podpořil rozvoj a podpořil tyto iniciativy zaměřené do budoucnosti, které mají za cíl zlepšit komunity a zároveň jim poskytnout nové perspektivy.”

Boris Jokić vede záhřebský Ústav sociálního výzkumu. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě tamní univerzity a je držitelem titulu Ph.D. z Pedagogické fakulty University of Cambridge. Řadu se se věnoval zlepšování systému veřejného vzdělávání v Chorvatsku. Do povědomí veřejnosti se dostal jako lídr hnutí, usilujícího o všeobecné kurikurální reformu v základním a středním stupni vzdělávání, které se pokusilo radikálně reformovat chorvatský vzdělávací systém. Kvůli politickým tlakům, které reformu zablokovaly a nakonec znemožnily, zahájil Jokić vlnu protestů „Chorvatsko umí lépe“ - , kterých se zúčastnilo více než 50 000 lidí.

Márton Galambos

Márton Galambos

Maďarský patron 2021

„Dlouhou dobu jsem si nebyl vůbec vědom toho, že jsem vyrůstal v konzervativní rodině. Můj dědeček z otcovi strany seděl každou neděli v čele stolu a babička mu do čínské misky slavnostně servírovala vývar. Narodil se na statku a zažil perzekuce 20. století. To znamenalo, že vedle tradičních hodnot byla v naší rodině přítomná také výrazná sociální senzitivita. Základy mých hodnot spočívají do dneška na těchto zkušenostech a jsem hluboce se mne dotýká jakákoli nespravedlnost a sociální nerovnost. Jako šéfredaktor maďarského Forbesu proto dávám každý měsíc prostor tématům z oblasti neziskového sektoru a snažím se ukazovat dobré vzory a příklady z oblasti dárcovství a filantropie. Má vlastní, každoroční "grantový program": 12 let dávám 1-3 procenta mého ročního příjmu na charitu.”
http://forbes.hu/

Marton Galambos je šéfredaktorem maďarského Forbesu. Jako novinář a editor působil v Origu, Figyelő a Kreatívu. V letech 2007–2008 absolvoval program European Journalism Fellowships na berlínské Svobodné univerzitě. Studentské stipendium strávil na Humboldtově univerzitě, jeden akademický rok studoval ve Spojených státech na McDaniel College v Marylandu.

Adela Vinczeová

Adela Vinczeová

Slovenský patron 2021

„Význam sociálních inovací spočívá ve schopnosti ovlivňovat každodenní život lidí a jejich světa. Sociální inovace přitahují a propojují bubliny, vytvářejí synergie a umožňují vzájemné porozumění. Vzájemné porozumění je základem úspěšných inovací. Díky své práci přicházím do styku s řadou problémů, které společnost ne vždy vidí a nejeví o ně dostatečný zájem. Jsem vděčná, že si díky SozialMarie mohu rozšířit své obzory a následně nabídnout nahlédnutí do nich i širší veřejnosti.”

Adela Vinczeová je rozhlasovou a televizní moderátorkou známou svým působením v řadě slovenských a českých soutěží a pořadů, jako je Česko Slovenská SuperStar, Let’s Dance, udílení cen Anděl a Český lev. Do své talkshow Trochu inak s Adelou, kterou vysílá Slovenská televize, zve výjimečné osobnosti z různých oblastí společenského života. Stala se vícenásobnou laureátkou ceny Osobnosť televíznej obrazovky. S německým Goethe-Institutem spolupracovala na řadě akcí a jazykových projektech. Podporuje různé charitativní organizace a občanské a neziskové iniciativy a je tváří veřejných kampaní.

Yemi A. D.

Yemi A. D.

Český patron 2021

„Sociální inovace a trvalá snaha o ně je pro mne mnohem víc, než jen snaha o pokrok. Je to symbol společenské vyspělosti a sociálního kapitálu, který právě v naší zemi stále ještě chybí. Mám osobní zkušenost a velmi osobní vztah ke znevýhodněným lidem a především dětem. Můj bratr má Downův syndrom a jeho láskyplná osobnost je pro naši rodinu darem. Věřím, že se od lidí s praktickým omezením můžeme mnoho učit.”

 Yemi A. D. je choreograf, producent a zakladatel dvou organizací: neziskové organizace Dance Academy Praha a eventové agentury JAD Productions. Podporuje znevýhodněné děti v Indonésii, Nigérii a v České republice. Yemi A.D. je prvním českým členem Henry Crown Fellowship (Aspen Global Leadership Network). Je také čestným ambasadorem Cílů udržitelného rozvoje OSN pro Českou republiku a vyslancem dobré vůle ministra zahraničních věcí ČR. Po vypuknutí pandemie covid-19 přišel se sérií virtuálních konferencí Anti-Panic a Moonshot Platform, ve kterých spojil české i světové lídry napříč obory.