O ceně

Sociální inovace předkládají řešení naléhavých společenských výzev. Dávájí prostor novým přístupům, inovačním odpovědím a ukazují nové cesty. Reagují na nové sociální otázky nebo řeší již známý problém novými způsoby. Inovace může být iniciována samotnou společenskou skupinou, které se problém týká a která je vždy uživatelem a zároveň spolutvůrcem projektu. Sociální inovace tak vytvářejí trvale udržitelná řešení, která jsou příkladem i inspirací pro ostatní

 

Definice socialních inovací, nadace Unruhe Privatstiftung

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie je nejstarší cenou, předávanou sociálně inovačním projektům. Toto ocenění je každoročně udělováno celkem 15 výjimečným projektům z oblasti sociálních inovací již od roku 2005. Vedle finanční odměny v celkové výši 54 000 EUR nabízí SozialMarie zviditelnění projektům, které inovačním způsobem reagují na aktuální společenské výzvy.

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie má již své pevné místo nejen v Česku, Chorvatsku, Maďarsku, v Rakousku a na Slovensku, ale je známá i v Německu a v Polsku, či ve Slovinsku. Zřizovatelkou této ceny je soukromá nadace Unruhe (Neklid), která byla založena Wandou Moser-Heindlovou a jejím manželem Friedrichem Moserem v roce 2000.

Odvahu kreativním

sociálním

projektům

K hodnotícím kritériím SozialMarie patří vedle inovativnosti řešení společenských problémů především dopad a účinnost pro danou cílovou skupinu a efektivní realizace daných cílů. Ocenění není příspěvkem projektům, které potřebují finanční pomoc, ale je oceněním dobrých a účinných sociálních inovací. Má podpořit rozřiřování povědomí o vzorových a inspirativních projektech a podněcovat diskusi na téma sociální inovace.

Slavnostní předávání cen

Ze všech přihlášených projektů zvolí odborná komise 15 nejlepších projektů, které jsou každoročně dne 1. května v rámci slavnostního předávání cen v ORF RadioKulturhaus ve Vídni obdrží ocenění SozialMarie. První tři finanční odměny jsou ve výši 15 000 euro, 10 000 euro a 5 000 euro, dalších dvanáct laureátů získává 2 000 euro. Všechny nominované projekty jsou pozvány na slavnostní udílení cen.

Aktivní záštita

1. května 2020 bude v rámci slavnostního vyhlášení laureátů udělována také aktivní záštita. Již pět patronů bude vybírat z nominovaných nebo oceněných projektů. Zvolený projekt v průběhu následujícího roku aktivně podpoří.

See all patrons

Audience Award

Touto cenou jsou každoročně oceněni „miláčci“ veřejnosti. Od ročníku 2020 bude vyběr omezen na projekty nominované. Projekt s nejvíce hlasy vyhraje a obdrží Cenu veřejnosti SozialMarie.

Odborná porota

Elisabeth Hammer

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammerová je akademickou pracovnicí v oblasti sociálních věd a současně sociální pracovnicí. Vede organizaci neunerhaus, která se zabývá bezdomovectvím. Více než 10 let se aktivně podílela na jejím rozvoji. Byla členkou její správní rady a od roku 2011 budovala oddělení Rozvoje. Jako odborná vedoucí byla v rámci organizace neunerhaus zodpovědná za projekt Housing first, udala nový směr centru v ulici Hagenmüllergsasse a stála za konceptem nového zdravotního centra. Hammerová je spoluzakladatelkou Asociace kriSo, kritické sociální práce. Vydala řadu odborných knih. Pravidelně publikuje o problematice bezdomovectví. V současné době je také předsedkyní BAWO – Spolkové pracovní skupiny věnující se pomoci v bezdomovectví.

Dr. Josef Hochgerner

Univ.-Prof. Dr. Josef Hochgerner

Josef Hochgerner je zakladatelem (1990) a vědeckým ředitelem Centra pro sociální inovace ZSI (Zentrum für Soziale Innovation) ve Vídni. Hochgerner je sociolog s mezinárodními zkušenostmi, odborník a výzkumník v oblasti organizací sociálního partnerství, v národních a evropských agenturách pro rozvoj vědy a inovací. Učí a přednáší na odborných školách, v programech, věnujícím se vzdělávání dospělých, na rakouských a evropských univerzitách. V letech 2001-2005 byl Josef Hochgerner prezidentem Rakouské sociologické společnosti (Austrian Association for Sociology, ÖGS). Ve spolupráci s Dunajskou univerzitou v Kremsu (Danube University Krems) stál za vznikem prvního mezinárodního studijního programu "Master of Arts in Social Innovation" (MASI). Josef Hochgerner je vědeckým ředitelem Evropské školy sociálních inovací (European School of Social Innovation (ESSI)). Věnuje se oblasti inovací, především sociálním inovacím, společenským dimenzím v ohledu na vzdělání a vědomosti, vědu a technologie, učení a život v globální informační společnosti.

DI Ana Jeinić

Ana Jeinićová je doktorantkou na Institutu teorie architektury, uměleckých a kulturních studií (Institut für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften) ve Štýrském hradci. Studovala architekteru a filozofii ve Štýrském hradci, v Benátkach a v Delftu. Po ukončení studií se věnovala výzkumu a výuce kritického dyzajnu a teorii prostoru na Technické univerzitě ve Štýrském hradci (Technischen Universität Graz), působila jako hostující lektorka na Univerzitě Edinburg (University of Edinburgh). V současnosti pracuje na výzkumu měnících se postojů k budoucnosti konceptuální praxe neoliberální éry a pokouší se o postneoliberální pojetí konceptu a inovací. Žije a pracuje ve Štýrském hradci a v Záhřebu.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Miroslav Kocúr se více než dvacet let věnuje projektům z oblasti formálního a neformálního vzdělávání a výchovy. Jako učitel a pedagog působil na základních a středních školách, na vysokých školách a na univerzitní půdě. Kocúr byl prvním ředitelem bilingvního gymnázia C.S. Lewise v Bratislavě. Nyní pracuje pro neziskovou organizaci LEAF. Svou pozornost soustředí na vyhledávání a podporu mladých lidí, kteří aktivně a inovativně hledají řešení aktuálních společenských výzev ve spolupráci se vzdělávacím, podnikatelským nebo neziskovým sektorem. Miroslav Kocúr publikuje články a komentáře ke společensko-etickým tématům v uznávaných novinách a v elektronických médiích. Je moderátorem diskuzního pořadu veřejnoprávní rozhlasové stanice Rádio Slovensko - RTVS, který se věnuje se otázkám současné civilizace, kulturně společenským a nábožensko-filosofickým tématům.

Katalin Teller

Katalin Teller, PhD

Katalin Tellerová je asistující profesorkou na katedře estetiky Institutu teorie umění a mediálního výzkumu univerzity Eötvöse-Loránda v Budapešti. Těžiště její výzkumné a pedagogické práce sahá do oblasti historie a teorie popkultury, sociálních a literárních dějin měst. Aktivně se věnuje překladatelské činnosti, zaměřuje se na oblast teorie, historie a filosofie umění, novinářskou práci. Od roku 2006 pracuje Katalin Tellerová na mezinárodních a interdisciplinárních výzkumných projektech z oblasti kulturních technik, literatury migrace, historie a pop-kultury. Řadu z nich také koordinuje. V poslední době spolupracuje s Institutem Ludwiga Boltzmanna pro historii a společnost ve Vídni.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Č. Janýrová je projektovou manažerkou na Vídeňském institutu mezinárodních ekonomických srovnávacích studií (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)). Již několik let má na starosti řadu mezinárodních výzkumných projektů. Dlouhodobě se podílí na přeshraničních česko-rakouských filmových, uměleckých a kulturních projektech. Od roku 2011 se věnovala etablování SozialMarie v Česku a stala se její lokální koordinátorkou. Od roku 2013 byla jednou z hodnotitelek a prošla více jak 200 přihlášených projektů.

 

Koordinátorka
poroty

Petra Radeshcnig

Mag.a Petra Radeschnig, MA

 

Petra Radeschnigová je ekonomka, od roku 1990 konzultantka a koučka se specializací na systémový rozvoj. Působí v Rakousku a v zemích EU, pracovala v západní a východní Africe; má čtyřletou pracovní zkušenost z práce pro rakouskou a německou rozvojovou spolupráci v Burkina Faso v západní Africe; zabývala se řízením a managementem v kulturně rozdílných kontextech.

Patron

Zvláštním úkolem aktivní záštity patronů SozialMarie je podporovat po dobu jednoho roku nominovaný nebo oceněný projekt. Tohoto úkolu se každý rok ujímají inspirativní osobnosti ze zemí, kde je cena SozialMarie vyhlašována na celém území. 1. května tak každý z patronů z Česka, Chorvatska, Maďarska, Rakouska a Slovenska oznámí, jaký projekt a proč se rozhodl podporovat.

Herta Stockbauer

Rakouský patron 2020

Barbara Erős

Maďarský patron 2020

Dušan Ondrušek

Slovenský patron 2020

Petr Šmíd

Český patron 2020

Nenad Maljković

Chorvatský patron 2020

Předešlí patroni

Open Former Patron List

Josef Hader

Rakouský patron 2016

Zsófia Mautnerová

Maďarský patron 2016

Pavel Kysilka

Český patron 2016

Augustin (Prince) Pallikunnel

Rakouský patron 2017

Tímea Junghaus

Maďarský patron 2017

Lejla Abbasová

Český patron 2017

Iveta Radičová

Slovenský patron 2017

Dominik Cofalka, Christophe Gilet und Wolfgang Schreiner, Partner Mensalia

Rakouský patroni 2015

Ádám Somlai-Fischer

Maďarský patron 2015

Zbyněk Frolík

Český patron 2015

Sima & Ahmad Porkar

Rakouský patroni 2014

Edit Sasvári

Maďarský patron 2014

PhDr. Tomáš Sedláček

Český patron 2014

Dr. Gabriele Zuna-Kratky

Rakouský patron 2013

András Ujlaky

Maďarský patron 2013

Táňa Fischerová

Český patron 2013

Susanne Schubert Lustig & Francis Lustig

Rakouský patron 2012

Milán Gauder

Maďarský patron 2012

Maria Rauch-Kallat

Rakouský patron 2006

Renate Brauner

Rakouský patron 2006

Karl Amon

Rakouský patron 2018

László Ágoston

Maďarský patron 2018

Tomáš Jindříšek

Český patron 2018

Ján Orlovský

Slovenský patron 2018

Michael Köhlmeier

Rakouský patron 2019

János Czafrangó

Maďarský patron 2019

Petra Hubačová

Český patron 2019

Sandra Pázmán Tordová

Slovenský patron 2019