Društvena inovacija razvija rješenja za goruće društvene izazove. Ona otvara prostor novim pristupima, daje inovativne odgovore i ukazuje na nove putove. Time ili reagira na nova društvena pitanja ili pak stare probleme rješava na nove načine. Pritom se društvena skupina koja je određenim problemom pogođena ili sama angažira ili je barem uključena u akciju na način da je podržava i suoblikuje. Na taj način društvena inovacija stvara održiva rješenja koja i drugima služe kao primjer i vrelo inspiracije.

Definicija društvene inovacije, Unruhe Privatstiftung

O nagradi

SozialMarie je nagrada za društvene inovacije kojom se svake godine odlikuje 15 izvanrednih projekata. Po natječaju u 2004., prvi je put dodijeljena 2005. godine, što je čini prvom nagradom za društvene inovacije u Europi. Osim financijske podrške u ukupnoj vrijednosti od 55.000 eura SozialMarie ponajprije služi kao javna platforma društveno inovativnim projektima iz Srednje Europe.

Wanda Moser-Heindl und Friedrich Moser

Wanda Moser-Heindl and Friedrich Moser

Njegujući međunarodni karakter od samog početka SozialMarie uživa velik ugled u Austriji, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj i Sloveniji. Dodjeljuje ju Unruhe Privatstiftung tj. Privatna zaklada Unruhe (‚Nemir‘) koju su 2000. g. utemeljili Wanda Moser-Heindl i Friedrich Moser.

Odlikovanje hrabrih projekata

Uz inovativnost rješenja kojima se doskače raznovrsnim problemima kriterije za društvenu inovaciju ponajprije čine uspješno uključivanje različitih društvenih skupina, učinkovita provedba projekta te mogućnost prijenosa ostvarenih rješenja na druge sektore i regije. Vodeći se ovim kriterijima SozialMarie nagrađuje uspješno provedene projekte i znači vrhunsko priznanje za djelotvornu društvenu inovaciju. Cilj joj je unaprijediti širenje dobrih projektnih praksi i dati podstrek raspravi o značenju društvene inovacije.

Dodjela nagrade

Stručni žiri svake godine nominira maks. 35 projekata, među kojima bira 15 najboljih projekata koji se svakog 1. maja predstavljaju i nagrađuju na javnoj dodjeli nagrada u Beču. Prve 3 nagrade imaju vrijednost 15 000, 10 000 i 5 000 eura, a daljnjih 12 nagrada dodjeljuje se u vrijednosti od 2 000 eura.

Aktivno mentorstvo

Istaknute ličnosti iz svijeta inovacija preuzimaju aktivno mentorstvo nad projektom koji biraju među nagrađenim ili nominiranim inovacijama. Kroz narednu godinu oni i one prate odabrani projekt ili mu pružaju aktivnu podršku. Mentor/ice svoj odabrani projekt obznanjuju 1. maja, na godišnjoj dodjeli nagrada.

Nagrada publike

Nagrada publike svakom daje priliku da među godišnjim favoritima svojim glasom podrži omiljeni projekt. Nagrađeni projekt dobiva financijska sredstva namijenjena u obrazovne svrhe. Nagrada publike je zasebna nagrada i dodjeljuje se povrh 15 nagrada stručnog žirija.

Odborná porota

Elisabeth Hammer

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammerová je jednatelkou organizace neunerhaus a vědeckou pracovnicí v oblasti sociálních věd a současně sociální pracovnicí. Vydala řadu odborných knih. Pravidelně publikuje o problematice bezdomovectví. V současné době je také předsedkyní BAWO – Spolkové pracovní skupiny věnující se pomoci v bezdomovectví.

DI Ana Jeinić

Ana Jeinićová je doktorantkou na Institutu teorie architektury, uměleckých a kulturních studií (Institut für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften) ve Štýrském Hradci. Studovala architekturu a filozofii ve Štýrském Hradci, v Benátkách a v Delftu. Věnovala se výzkumu a výuce kritického designu a teorii prostoru na Technické univerzitě ve Štýrském Hradci (Technischen Universität Graz), působila jako hostující lektorka na Univerzitě Edinburgu (University of Edinburgh). V současnosti zkoumá postneoliberální pojetí designu a inovací.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Zaměřuje se na podporu mladých lidí, kteří realizují řešení vzdělávací a podnikatelské obecné prospěšné projekty.. Kocúr byl prvním ředitelem bilingvního gymnázia C.S. Lewise v Bratislavě. Pravidelně publikuje články a komentáře ke společensko-etickým tématům v uznávaných novinách a v elektronických médiích. Je moderátorem diskuzního pořadu veřejnoprávní rozhlasové stanice Rádio Slovensko - RTVS, který se věnuje se otázkám současné civilizace, kulturně společenským a nábožensko-filosofickým tématům.

Katalin Teller

Dr. habil. Katalin Teller, PhD

Katalin Tellerová je vysokoškolskou pedagožkou na katedře estetiky Institutu teorie umění a mediálního výzkumu univerzity Eötvöse-Loránda v Budapešti (ELTE) Pracuje na mezinárodních a interdisciplinárních výzkumných projektech z oblasti kulturních technik, literatury o migraci, historie měst a pop-kultury. V poslední době spolupracuje s Institutem Ludwiga Boltzmanna pro historii a společnost ve Vídni. Aktivně se věnuje překladatelské činnosti, zaměřuje se na oblast teorie kultury a historie i novinářské práce.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Janýrová je projektovou manažerkou na Vídeňském institutu mezinárodních ekonomických srovnávacích studií (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)). Již několik let má na starosti řadu mezinárodních výzkumných projektů. Dlouhodobě se podílí na přeshraničních česko-rakouských filmových, uměleckých a kulturních projektech. Od roku 2011 se věnovala etablování SozialMarie v Česku a stala se její lokální koordinátorkou. Od roku 2013 byla jednou z hodnotitelek a prošla více jak 200 přihlášených projektů.

Tanja Tamše

Tanja Tamše

Tanja Tamše je v současné době projektovou manažerkou v Centru vesmírných technologií Herman Potočnik Noordung, kde vede projekty EU zaměřené především na sociální inovace. V letech 2019-2021 byla součástí konsorcia, které spoluvytvářelo bílou knihu veřejných politik a strategií pro oblast sociálních inovací. V jejím současném projektu (projekt SEED EU, 2021-2023) vytvářejí partnerské země plány národních kompetenčních center pro sociální inovace. V minulosti Tanja řídila menší týmy v Číně a v Africe (Tanzanie, Jihoafrická republika) převážně v odvětvích IT, odpadového hospodářství a cestovního ruchu.