Socialna inovacija snuje rešitve za pereče družbene izzive. Ustvarja prostor za nove pristope, daje inovativne odgovore in utira nove poti. Socialna inovacija se bodisi odzove na novo socialno vprašanje bodisi z novo prakso poišče rešitev za znano težavo. Ukrepe lahko sprejme prizadeta socialna skupina sama, v vsakem primeru pa mora biti pri njihovem izvajanju vsaj vključena. Na ta način socialna inovacija ustvarja trajnostne rešitve, ki drugim predstavljajo zgled in jih navdihujejo.

Definicija socialne inovacije, Unruhe Privatstiftung

O nagradi

SozialMarie je nagrada za socialne inovacije, ki se vsako leto podeli 15 izjemnim projektom. S prvim razpisom za prijave leta 2004 in podelitvijo nagrad leta 2005 je bila to prva nagrada za socialne inovacije v Evropi. Poleg finančnega priznanja, ki znaša do 55.000 €, SozialMarie ponuja predvsem javno platformo za socialno inovativne projekte v srednji in vzhodni Evropi.

Wanda Moser-Heindl und Friedrich Moser

Wanda Moser-Heindl and Friedrich Moser

SozialMarie, ki že od svojega začetka deluje mednarodno, si je pridobila velik ugled v Avstriji, na Madžarskem, Češkem, Slovaškem, Hrvaškem in v Sloveniji. Zasebna fundacija Unruhe Privatstiftung, ki sta jo ustanovila Wanda Moser-Heindl in Friedrich Moser leta 2000, upravlja z nagrado.

Pohvale za pogumne projekte

Beyond novelty of the idea, the SozialMarie Criteria for Social Innovation focus on involvement of different groups, effectiveness of implementation and best practice example. SozialMarie awards only successfully implemented projects and is a premium seal of quality for effective social innovation. To promote and disseminate exemplary projects, as well as to advance the discussion about social innovation are SozialMarie’s main goals.

Award ceremony

From all submissions to the annual call, the expert jury nominates max. 35 projects for the prize and consequently selects the best 15 projects to be awarded and announced on May 1 at the Award Ceremony in Vienna. The first three prizes are endowed with €15,000, €10,000 and €5,000; the other twelve prizes are endowed with €2,000 each.

Active patronage

Inspiring personalities overtake the active patronage of awarded or nominated projects of their choice every year. The role of the patrons is an active one, they accompany or support the project over the following year. Patrons announce their chosen projects at the annual award Ceremony on May 1.

Audience Award

The Audience Award gives everyone the chance to vote for their favourite project among each year's nominees. The winner receives € 1,000 for educational purposes. The Audience Award is separate from the jury prizes.

Strokovna žirija

Elisabeth Hammer

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammer je izvršna direktorica pri organizaciji neunerhaus, socialna znanstvenica in socialna delavka. Je urednica več učbenikov in redno objavlja članke o brezdomstvu. Trenutno je predsednica avstrijskega nacionalnega združenja za pomoč brezdomcem BAWO – Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe

DI Ana Jeinić

Ana Jeinić je doktorska študentka na Inštitutu za arhitekturno teorijo, umetnostne in kulturne študije v Gradcu ter je študirala arhitekturo in filozofijo v Gradcu, Benetkah in Delftu. Raziskovala in poučevala je kritično oblikovanje in teorijo prostora na Univerzi za tehnologijo v Gradcu in kot gostujoča predavateljica na Univerzi v Edinburghu. V svoji trenutni raziskavi preučuje postneoliberalni koncept oblikovanja in inovacij.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Miroslav Kocúr trenutno dela v Metodološko-pedagoškem centru (MPC) v Bratislavi. Njegov glavni fokus je pomoč mladim, ki vodijo inovativne izobraževalne, poslovne in neprofitne projekte, ter njihov razvoj. Bil je prvi direktor dvojezične srednje šole C.S. Lewis v Bratislavi. Zadnjih šest let je delal za izobraževalno organizacijo LEAF, od leta 2021 pa za univerzo Commenius v Bratislavi vodi specialni tečaj o transdisciplinarni perspektivi človeške znanosti, znanja in izobraževanja. O družbeno-etičnih vprašanjih redno objavlja članke v večjih slovaških časopisih in drugih medijih.

Katalin Teller

Dr. habil. Katalin Teller, PhD

Katalin Teller je univerzitetna predavateljica na oddelku za estetiko Inštituta za umetnostno teorijo in medijske študije na Univerzi Eötvös Loránd v Budimpešti. Trenutno na Inštitutu Ludwiga Boltzmanna za zgodovino in družbo na Dunaju sodeluje na mednarodnih in interdisciplinarnih raziskovalnih projektih, ki obravnavajo kulturne tehnike, migracijsko literaturo, urbano zgodovino in popularno kulturo. Redno prevaja besedila s področja kulturne teorije in zgodovine ter publicistična dela.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Janýrová je vodja projektov na Dunajskem inštitutu za mednarodne ekonomske študije (wiiw) in se osredotoča na organizacijsko upravljanje mednarodnih raziskovalnih konzorcijev in usklajevanje raziskovalnih projektov, ki jih financira EU. Je simultana tolmačka in je sodelovala pri številnih filmskih, umetniških, tiskanih in kulturnih produkcijah z avstrijsko-češko dimenzijo.

Tanja Tamše

Tanja Tamše

Tanja Tamše je trenutno vodja projektov v Centru vesoljskih tehnologij Herman Potočnik Noordung, kjer skrbi za EU projekte, predvsem na temo socialnih inovacij. Med letoma 2019 in 2021 je bila del konzorcija, ki je soustvarjal belo knjigo o javnih politikah in strategijah socialnih inovacij. V njenem trenutnem projektu (projekt SEED EU, 2021–2023) partnerske države gradijo načrte za nacionalne kompetenčne centre za socialnih inovacije. V okviru svojega predhodnega dela je vodila manjše ekipe na Kitajskem in v Afriki (Tanzanija, Južna Afrika), predvsem na področjih IT, ravnanja z odpadki in turizma.