Výzva 2019

Začátek výzvy
Konec výzvy
Začátek
hlasování veřejnosti
Konec
hlasování veřejnosti
Zveřejnění
nominovaných projektů
Udílení cen
Začátek
další výzvy

Soutěž SozialMarie je letos vyhlašovaná již popatnácté: Hledáme výjimečné a ocenění hodné projekty bez ohledu odvětví a oblast působnosti, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy. Hledáme inovace z Česka, Maďarska, Rakouska a Slovenska, ale i z Chorvatska, Německa, Polska a Slovinska. 1. května 2019 bude při slavnostním udílení cen SozialMarie oceněno před širokou veřejností v srdci Vídně celkem 15 vítězných projektů. První tři vítězné projekty získají 15 000 euro, 10 000 euro a 5 000 euro. Dalších 12 oceněných projektů obdrží finanční odměnu ve 2 000 euro. Další informace o ceně SozialMarie najdete zde.

„Sociální inovace předkládají řešení naléhavých společenských výzev. Dávají prostor novým přístupům, inovačním odpovědím a ukazují nové cesty. Reagují na nové sociální otázky nebo řeší již známý problém novými způsoby. Inovace může být iniciována samotnou společenskou skupinou, které se problém týká a která je vždy uživatelem a zároveň spolutvůrcem projektu. Sociální inovace tak vytvářejí trvale udržitelná řešení, která jsou příkladem i inspirací pro ostatní.“

Stojíte za sociálně inovačním projektem, který se věnuje aktuálním výzvám a společenským problémům? Přihlaste se!

Zde najdete další důležité informace k soutěži: podmínky účasti a kritéria soutěže, online přihlašovací formulář. Prohlédněte si také naše FAQ rady a instrukce k technickému procesu přihlášení, o tom, jaký je postup při přihlašování projektu.

KDO se může přihlásit?

 • Projekty, které se zabývají aktuálními sociálními problémy a nalézají jejich inovační řešení.
 • Soukromé osoby, komerční podniky, sociální podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové organizace, spolky a organizace veřejné správy a samosprávy.
 • Země: Česká republika, Maďarsko, Rakousko a Slovensko
 • Projekty z Chorvatska, Německa, Polska a Slovinska musí být vzdálené max. 300 km vzdušnou čarou od Vídně

CO musí podaný projekt splňovat?

 • Odpovídat podmínkám účasti v soutěži.
 • Musí být v době podání přihlášky dostatečně realizován a musí stále probíhat, směřovat do budoucnosti. Již ukončené projekty a projekty ve stádiu příprav nebudou akceptovány a do soutěže zařazeny.
 • Projekt, který je do soutěže SozialMarie přihlašován je sociálně inovačním projektem podle kritérií soutěže SozialMarie.
 • Přihlásit více projektů je možné. Jednotlivé projekty musí být na sobě nezávislé, každý projekt musí být na samostatném, vlastním formuláři. Projekty z minulých let se mohou přihlásit znovu, pakliže již nebyly oceněné.

JAK se přihlásit?

 • Podávání prihlášek probíhá výhradně online na našich webových stránkách (www.sozialmarie.org).
 • Kompletně vyplněný přihlašovací formulář musí být odeslán (online) nejpozději do úterý 22. ledna 2019, přesně do 23:55 hodin.
 • Celý, přihlašovací formulář a všechny PDF přílohy jsou podávány ve dvou jazykových zněních. V jazyce země projektu a v anglickém jazyce. Výjimka platí pro: Chorvatsko, Německo, Polsko a Slovinsko. Projekty z těchto zemí stačí podat pouze v anglickém jazyce.
 • Pro rady a instrukce k technickému procesu podávání přihlášek: navštivte naší sekci „často kladené otázky“ - FAQ
 • Odeslání je možné až po kompletním vyplnění povinných kolonek formuláře a není překročen maximální počet znaků. Úspěšné podání žádosti je potvrzeno automaticky.
 • Technický průběh online přihlašování a informace k průběžnému ukládání rozpracovaného formuláře najdete pod odkazem FAQ (často kladené dotazy)
 • Chcete přihlásit více projektů? Nahlédněte pro radu do našeho FAQ (často kladené dotazy)

Profil každého podaného projektu je zveřejněný v online databance SozialMarie.

V případě technických problémů se prosím obraťte na naši kancelář.

 

Přihlašovací formulář