FAQ

Elektronické (online) přihlašování projektů

Jak funguje on-line formulář pro přihlašování projektů?
Klikněte na Přihláste se! a registrujte se. K potvrzení Vaší registrace budete vyzváni e-mailem. Pokud e-mail nemůžete najít, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou, Spam nebo Junk Mail. Po potvrzení Vaší registrace se můžete přihlásit a začít s vyplňováním formuláře. Pokud jste potrvzení prostřednictvím e-mailu nedostali, obraťte se na naši kancelář.

Mohu si nejdříve formulář prohlédnout, než začnu s vyplňováním?
Formulář si můžete otevřít a pročíst, připravit se na jeho vyplňování. Vaše záznamy ve formuláři mohou být průběžně ukládány. 

Jak mám formulář vyplnit?
Údaje a záznamy vyplňujte v češtině a v angličtině. Průběžné ukládání a pozdější úprava je možná i po opakovaném přihlašování do formuláře. Průběžně formulář při vyplňování/ úpravách ukládejte. Pokud formulář delší dobu neukládáte, můžete o Vaše záznamy přijít.

Jak mám hotový a dokončený formulář odeslat?
Označením políčka „Podat žádost“ a kliknutím na „Odeslat“ bude Vaše přihláška uzavřena a odeslána, její další vyplňování již nebude možné. Pozor: Přílohy (PDF a JPG) nahrajte až těsně před odesíláním formuláře, jejich průběžné ukládání totiž není možné.

Bude úspěšné odeslání mé přihlášky potvrzeno?
Úspěšné odeslání přihlášky Vám potvrdáme e-mailovou zprávou. 

Mohu do soutěže přihlásit současně více projektů?
Pokud chcete z jedné registrované adresy přihlásit do soutěže více projektů, určitě můžete. NEZAPOMEŇTE ALE nejprve dokončit a odeslat kompletní přihlášku prvního projektu a až poté podat přihlášku projektu dalšího. Za každý projekt musíte vyplnit vlastní přihlašovací formulář, přiložit požadované přílohy a nakonec ho odeslat.

Jak se mohu po obsahové stránce na podání přihlášky co nejlépe připravit?
Přečtěte si naše Kritéria sociálních inovacíPodmínky účasti v soutěži a Obecné informace o výzvě.

Potřebuji pomoc s podáním přihlášky. Na koho se mám obrátit?
Rádi Vám pomůžeme! Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. Naše kontaktní údaje najdete zde.

 

Obecné informace

Jaké projekty SozialMarie hledá?
Výzva je určena sociálním inovacím, které reagují na aktuální společenské výzvy inovativním řešením. Projekty musí být již dostatečně realizované a musí stále probíhat. Hodnocení projektů probíhá dle Kritérií sociálních inovací.

Kdo může přihlásit projekt do soutěže SozialMarie? Může to být i soukromá osoba?
Ano může. Podat přihlášku mohou soukromé osoby, komerční podniky, sociální podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové organizace, spolky a organizace veřejné správy a samosprávy.

Co dělat když za projektem stojí více organizací, které na projektu spolupracují? Jak se přihlásit?
V takovém případě je nutné es rozhodnout, jaká z organizací či institucí (atp.) bude projekt do soutěže SozialMarie přihlašovat. V každém případě na kooperaci s partnery odkažte jak v přihlášce tak v potřebných podkladech! Informujte o přihlášce své kolegy z partnerských organizací.

Z jakých zemí mohou projekty být? Nerozumím přesně geografické podmínce.
Obecně platí, že: Projekt musí být realizován na území, které je definováno v podmínkách soutěže SozialMarie. Organizace nebo jednotlivec, který za projektem stojí však nemusí mít v tomto geografickém prostoru sídlo. Do soutěže se mohou přihlásit projekty z celé České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovinska a Slovenska.

Mohu do SozialMarie přihlásit projekt, který se o cenu SM ucházel již v předchozích letech?
Ano, v případě, že se nejedná o projekt oceněný jednou z 15 cen již dříve . Dříve nominované projekty se do soutěže znovu přihlásit mohou též.

Mohu přihlásit již ukončený, uzavřený projekt?
Ne. Projekt musí být v době podání přihlášky stále realizován a probíhat.

Co znamená projekt ve stádiu příprav a úvah, ve stádiu vzniku? Proč nemůže být takový projekt přijat do soutěže?
Cena SozialMarie je oceněním pro realizované a probíhající sociální inovace a ne dotací nebo podporou pro vznikající projekty. Váš projekt musí být v době podání přihlášky dostatečně realizován a musí stále probíhat. Projekty ve stádiu příprav nebudou do soutěže zařazeny. 

Co se děje po podání přihlášky? Jak jsou projekty hodnoceny?
Po úspěšném podání přihlášky obdržíte e-mail. Následuje kontrola podkladů, ověřující, zda přihlášky splňují Podmínky účasti a v několika krocích probíhá hodnocení evaluátory a porotou (viz Výběrové řízení). Hodnoceení probíhá podle Kritérií ceny SozialMarie . Jakmile badete nominováni, Bude me Vás informovat. 

Kdy je projekt diskvalifikován?
Pokud podaná přihláška neodpovídá podmínkám účasti v soutěži SozialMarie, je projekt diskvalifikován. Zadavatel projektu, přihlášky je o této skutečnosti informován prostřednictvím e-mailu. 

Co znamená nominace SozialMarie?
Nominované projekty, jsou všechny projekty, které to zvládly v „prvním kole“. Může jich být maximálně 35. Z nominovaných projektů vybíráme 15 těch, které 1. května oceníme při slavnostní udílení cen SozialMarie. Informaci o nominaci mohou projekty využívat v rámci svého PR a pro práci s veřejností. Zveřejnění nominací čekejte na začátku března.

Co se děje, když byl můj projekt nominován?
Na začátku března informujeme nominované projekty o nominacích. Zástupce všech nominovaných projektů zveme na slavnostní vyhlášení laureátů a udílení cen 1. května do Vídně. Až tam se nominovaní dozví, zda se stávají vítězi aktuálního ročníku. Profil a představení každého nominovaného projektu je součástí dvoujazyčné brožury SozialMarie, která je vydávaná vždy 1. května.

Co je to Cena veřejnosti?
O laureátech Ceny veřejnosti rozhoduje prostřednictvím hlasováním široká veřejnost. Vybírat může ze všech aktuálně nominovaných projektů. Projekt s nejvíce hlasy vyhraje Cenu veřejnosti a finanční odměnu ve výši 1 000 €, částka má směřovat na vzdělávací účely. 

Existuje například logo – nebo nějaké označení, které mohu použít, pokud byl můj projekt nominován nebo oceněn?
Ano, nominovaní a laureáti od nás dostanou toto vizuální označení emailem.