FAQ

Online přihlašování projektů

Jak funguje online přihlašování projektů

  • Klikněte na VÝZVA 2018 a níže na „Přihlašovací formulář“ a registrujte se. K potvrzení Vaší registrace budete vyzváni e-mailem. Případně si skontrolujte složku s nevyžádanou poštou, Spam nebo Junk Mail. Po potvrzení Vaší registrace se můžete přihlásit a začít s vyplňováním formuláře.

    Průběžné ukládání a úprava formuláře je možná. Přihlaste se a editujte svou rozpracovanou přihlášku. Po odeslání přihlášky (označení políčka „podat žádost“ a „odeslat“) není již úprava možná. Vaše přihláška již byla odeslána. POZOR: Přílohy (PDF a JPG) nahrávejte do formuláře až těsně před odesláním. Tato data nejde v online formuláři průběžně ukládat.

Mohu do soutěže přihlásit současně více projektů?

Ano, ale musíte je přihlásit zvlášť na oddělených formulářích. Za každý projekt musíte vyplnit vlastní přihlašovací formulář, přiložit požadované přílohy a nakonec ho odeslat.

Potřebuji pomoc s podáním přihlášky. Na koho se mám obrátit?

Rádi Vám pomůžeme! Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. Naše kontaktní údaje najdete zde.

Obecné informace

Mám přihlásit projekt do soutěže SozialMarie?

Ano: Pokud se jedná o sociálně inovační projekt, který reaguje na aktuální sociální a společenské výzvy a problémy a nabízí jejich inovační řešení a zároveň splňuje kritéria soutěže SozialMarie, tak určitě ANO! Těšíme se na všechny takové projekty! Každý přihlášený projekt dostane prostor představit se na našem webu.

Kdo může přihlásit projekt do soutěže SozialMarie? Může to být i soukromá osoba?

Ano může. Podat přihlášku mohou soukromé osoby, komerční podniky, sociální podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové organizace, spolky a organizace veřejné správy a samosprávy.

Co dělat když za projektem stojí více organizací, které na projektu společně spolupracují? Jak se přihlásit?

V takovém případě je nutné rozhodnout, jaká z organizací, institucí (atp.) bude projekt do soutěže SozialMarie přihlašovat. V každém případě na kooperaci s partnery odkažte jak v přihlášce tak v potřebných podkladech! Informujte o přihlášce své kolegy z partnerských organizací.

Z jakých zemí mohou projekty přihlášené do soutěže být? Nerozumím přesně geografické podmínce.

Projekt musí být realizován na území, které naše soutěž ve svých podmínkách definuje. Organizace nebo jednotlivec, který za projektem stojí však nemusí být z tohoto, námi definovaného geografického prostoru. Do soutěže se mohou přihlásit projekty z celé České republiky, Maďarska, Rakouska a Slovenska. Pro projekty z Chorvatska, Německa, Polska a Slovinska platí podmínka, že musí být realizované 300 km vzdušnou čarou od Vídně.

Mohu do SozialMarie přihlásit projekt, který se o cenu SM ucházel již v předchozích letech?

Ano, v případě, že se nejedná o projekt již oceněný. Dříve nominované projekty se do soutěže znovu přihlásit mohou též.

Mohu přihlásit uzavřený projekt?

Ne. Projekt musí být v době podání přihlášky musí stále probíhat a být již dostatečně realizován.

Co znamená projekt ve stádiu příprav a úvah, ve stádiu vzniku? Proč nemůže být takový projekt přijat do soutěže?

Váš projekt musí být v době podání přihlášky dostatečně realizován a musí stále probíhat. Projekty již ukončené a projekty ve stádiu příprav nebudou akceptovány a do soutěže zařazeny. Taková je podmínka soutěže SozialMarie.

Mohu používat překladač Google pro anglické texty a obsahy požadované ve online formuláři?

Ne, automatizované překlady z online překladačů (atp.) nejsou akceptovány.

Co se stane po odeslání přihlášky?

Po obdržení přihlášky probíhá kontrola, zda je přihláška úplná, zda byly doručeny všechny potřebné podklady a zda přihláška odpovídá podmínkám soutěže.

Potvrzení o registraci pro podání přihlášky nepřišlo. Co mám dělat?

Zkontrolujte si složku s nevyžádanou poštou, Spam nebo Junk Mail.

Co se děje po podání přihlášky, jak je můj projekt hodnocený?

Po podání projektu do soutěže následuje několik kroků a výběrových kol, které jsou přesně popsány zde.

Podle jakých kritérií je podaný projekt hodnocený?

Odborná porota SozialMarie rozhoduje v konsensu a na základě kritérií ceny SozialMarie za sociální inovace.

Co znamená nominace SozialMarie?

Nominované projekty, jsou všechny projekty, které to zvládly v „prvním kole“. Z nominovaných projektů vybíráme 15 těch, které 1. května oceníme při slavnostní udílení cen SozialMarie. Informaci o nominaci mohou projekty využívat v rámci svého PR a pro práci s veřejností.

Co se stane po té, když byl můj projekt nominován?

Zveřejnění nominací probíhá na začátku března. Zástupci všech nominovaných projektů zveme do Vídně na slavnostní udílení cen 1. května. Tam až se nominovaní dozví, zda se stávají laureáty aktuálního ročníku. Profil a představení každého nominovaného projektu je součástí dvoujazyčné brožury SozialMarie, která je vydávaná vždy 1. května

Existuje například logo – nebo nějaké označení, které mohu použít, pokud byl můj projekt nominován nebo oceněn?

Ano, nominovaní a laureáti od nás dostanou toto vizuální označení emailem a mohou nás případně kontaktovat.