Kritéria pro Sociální Inovace

SozialMarie je cenou pro úspěšně realizované sociálně inovační projekty. Hodnocení podaných  projektů probíhá podle kritérií sociálních inovaci soutěže SozialMarie.

 

Inovace v myšlence projektu – nový rozměr, novost: v tématu nebo v místě

 • Zabývá se projekt novými společenskými výzvami?
 • Používá projekt nové přístupy řešení?
 • Věnuje se projekt dosud opomíjeným cílovým skupinám a tématům?
 • Angažuje se organizace nebo podnik v oblasti sociálních inovací poprvé?

 

Inovace v přístupu k cílové skupině – zapojení: pasivní, aktivní nebo nezávislá

 • Jak je cílová skupina zapojena do projektu? Vyvinula projekt sama cílová skupina?
 • Jaké konkrétní a udržitelné užití má projekt pro cílovou skupinu?
 • Je skrze projekt podpořen potenciál cílové skupiny?
 • Přispívá projekt k lepšímu uznání a hodnocení cílové skupiny?

 

Inovace v realizaci – dopad: kvantitativní, kvalitativní

 • Je realizace projektu originální, kreativní a odvážná?
 • Jaké jsou identifikovatelné účinky a přínosy sociální inovace?
 • Reaguje projekt na měnící se potřeby, kupříkladu cílové skupiny, dané problematiky, prostředí?
 • Spolupracují na projektu různé profese, s různými kompetencemi nebo vědeckou expertýzou?

 

Inovace v působení – vzor a inspirace: přímo nebo nepřímo

 • Je projekt prosíťován s jinými organizacemi, podniky a institucemi?
 • Jak je projekt integrován do lokálního a reagionálního prostředí?
 • Vzbuzuje projekt zvědavost a zájem jiných organizací, podniků, podporovatelů a médií či v oblasti politiky?
 • Může být ozkoušené řešení použito v jiných kontextech?