A Társadalmi Innováció Kritériumai

A SozialMarie a sikeresen megvalósult társadalmi innovációk díja. A benyújtott pályázatok értékelése a SozialMarie Társadalmi Innováció Kritériumai alapján történik:

 

A projektötlet innovatív jellege – újszerűség: téma és helyszín tekintetében

 • Új társadalmi kihívásokkal foglalkozik a projekt?
 • Új megoldásokat nyújt a projekt társadalmi kérdésekben?
 • Korábban csekély figyelemben részesült témákkal vagy célcsoportokkal foglalkozik a projekt?
 • A pályázó szervezet a társadalmi innováció területén aktívan részt vesz?

 

Innováció a célcsoport elérésében – bevonódás: passzív, aktív vagy önálló

 • Hogyan valósul meg a célcsoport bevonása a projektbe, vagy az érintettek maguk fejlesztették a projektet?
 • Milyen konkrét és fenntartható haszonnal jár a projekt a célcsoport számára?
 • Bővíti a projekt a célcsoport lehetőségeit?
 • Hozzájárul a projekt a célcsoport társadalmi megbecsüléséhez?

 

Innováció a megvalósításban – hatás: mennyiségi, minőségi

 • Ötletes, találékony, kreatív, merész a projekt megvalósítása?
 • Milyen hatást gyakorol a társadalmi innováció, mely célcsoportokra?
 • Reagál a projekt a változó körülményekre is, például a célcsoport, a probléma vagy a projektkörnyezet esetén?
 • Van együttműködés a különböző kompetenciákkal vagy tudományos szakértelemmel rendelkező (szakmai) csoportok között?

 

Innováció közvélemény formálásban – példamutatás: közvetlen vagy közvetett

 • Hálózatban van a projekt más szervezetekkel, vállalkozásokkal, intézményekkel?
 • Mennyire integrálódott a projekt a lokális és regionális környezetbe?
 • Felkelti a projekt más szervezetek, vállalkozások, adományozók, illetve a média és a szakpolitika kíváncsiságát?
 • Átvihető a már kipróbált megoldás más kontextusba is?