Projekty

K projektům

2011

Laureáti

Maďarsko

Zdravotní, sociální péče, Justice, Diverzita

2007

Nominovaní

Rakousko

Práce, Diverzita, Zdravotní, sociální péče

2021

Laureáti

Maďarsko

Vzdělávání

2020

Laureáti

Slovensko

Diverzita, Umění, Kultura, Chudoba

2006

Laureáti

Rakousko

Práce, Diverzita

2012

Nominovaní

Rakousko

Diverzita

2017

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání, Zdravotní, sociální péče

2010

Nominovaní

Rakousko

Diverzita, Vzdělávání

2014

Nominovaní

Česko

Diverzita

2014

Nominovaní

Rakousko

Chudoba

2019

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání, Zdravotní, sociální péče, Diverzita

2015

Nominovaní

Rakousko

Ostatní