Projekty

K projektům

2008

Laureáti

Rakousko

Práce

2020

Laureáti

Slovensko

Diverzita, Umění, Kultura, Chudoba

2016

Nominovaní

Rakousko

Zdravotní, sociální péče

2018

Laureáti

Maďarsko

Zdravotní, sociální péče

2018

Nominovaní

Rakousko

Chudoba, Zdravotní, sociální péče

2016

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání

2015

Laureáti

Rakousko

Chudoba

2017

Laureáti

Rakousko

Místní rozvoj

2019

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání, Zdravotní, sociální péče

2015

Nominovaní

Chorvatsko

Diverzita

2009

Laureáti

Rakousko

Ostatní, Chudoba, Práce

2019

Nominovaní

Rakousko

Chudoba, Diverzita, Vzdělávání