Podmínky účasti v soutěži

 1. Projekt, který je do soutěže SozialMarie přihlašován je sociálně inovačním projektem (přečtěte si kritéria soutěže SozialMarie). Projekt musí být v době podání přihlášky dostatečně realizován a musí stále probíhat. Projekty již ukončené a projekty ve stádiu příprav nebudou akceptovány a do soutěže zařazeny.
 2. Do soutěže se mohou přihlásit projekty z celé České republiky, Maďarska, Rakouska a Slovenska. Pro projekty z Chorvatska, Německa, Polska a Slovinska platí podmínka, že musí být realizované 300 km vzdušnou čarou od Vídně. 
 3. Přihlášení do soutěže probíhá výhradně online, na webových stránkách SozialMarie
 4. Kompletně vyplněný přihlašovací formulář musí být odeslán nejpozději do konce podací lhůty, nejpozději do 23:55 hodin.
 5. Přihlásit více projektů je možné. Jednotlivé projekty musí být na sobě nezávislé, každý projekt musí být na samostatném formuláři. Projekty z minulých let se mohou přihlásit znovu, pakliže již nebyly oceněné.
 6. Přihlášky musí být podány ve dvou jazycích: Celý přihlašovací formulář je třeba podat v jazyce země, ze které projekt pochází a v anglickém jazyce. Všechny PDF přílohy musí být přiloženy též ve dvou jazykových verzích (odděleně). Počítačové resp. automatizované překlady nebudou uznávány. Výjimka platí pro: Chorvatsko, Slovinsko, Polsko a Německo – v případě těchto zemí stačí anglické znění.
 7. Poštou zaslané doplňující podklady se nevrací zpět odesílateli.
 8. Účastníci soutěže SozialMarie prohlašují, že souhlasí se zveřejněním vybraných informací a podkladů na webu SozialMarie www.sozialmarie.org, v publikacích a v tiskových zprávách, v rámci prezentací a na online platformách SozialMarie. Jedná se o fotografie, videa a přílohy přihlášky, dodané informace. Zadavatel projektu se zaručuje, že se na žádný z dodaných podkladů a meteriálů nevztahují žádná práva a nároky třetích stran a že odškodní a zbavuje nadaci Unruhe Privatstiftung zodpovědnosti týkající se autorských práv, přidružených autorských práv a jiných práv třetích stran.
 9. Obsahuje-li přihláška data, fotografie nebo video-materiál týkající se dětí a mládeže, nese odpovědnost za souhlas se zveřejněním těchto podkladů – předkladatel, zadavatel přihlášky – má souhlasy zákonného zástupce!
 10. Účastníci soutěže souhlasí, že budou v rámci soutěže nadací Unruhe Privatstiftung a jejími spolupracovníky kontaktováni. Souhlasí též s odběrem newsletteru SozialMarie a to až do jejich písemného odvolání.
 11. Nadace Unruhe Privatstiftung archivuje data, podklady, foto a video-dokumentaci a zpřístupňuje je médiím a pro výzkumné zpracování.
 12. Osobní údaje z přihlášek jsou nadací Unruhe Privatstiftung ukládány pro statistické a historické účely bez časového omezení. Dotyčná práva těchto osob však zůstanou díky GDPR nedotčena.
 13. Odborná porota SozialMarie rozhoduje v konsenzu a na základě kritérií ceny SozialMarie za sociální inovace. Proti jejímu rozhodnutí se nelze odvolat ani použít právní prostředky. Vítězové jsou vyhlašováni při slavnostním veřejném udílení cen, které se koná každoročně 1. května ve Vídni. 
 14. Informace o ochraně osobních údajů, prohlášení o ochraně osobních údajů a směrnici soukromé nadace Unruhe Privatstiftung najdete pod odkazem www.sozialmarie.org/cs/imprint-privacy.