Splošni pogoji

1. Projekt, prijavljen na razpis SozialMarie, je socialno inovativen projekt. V času oddaje mora biti ta projekt že zadostno izveden in hkrati še v teku. Zaključeni projekti in projekti v konceptni fazi se ne sprejemajo. 

2. Sodelovanje je odprto za projekte po vsej Avstriji, Madžarski, Češki, Hrvaški, Slovaški in Sloveniji. 

3. Prijava se izvede na našem spletnem mestu (www.sozialmarie.org).

4. Izpolnjen obrazec je treba oddati do konca roka za oddajo, in sicer najkasneje do 23.55.

5. Možna je prijava več projektov. Projekti pa morajo biti oddani neodvisno drug od drugega, vsak z ločenim obrazcem za oddajo. Ponovno se lahko prijavijo projekti iz preteklih let, če predhodno niso bili nagrajeni. 

6. Prijava se izpolni v dveh jezikih: celoten obrazec za oddajo mora biti izpolnjen in naložen v ustreznem nacionalnem jeziku udeleženca IN ločeno v angleščini. 

7. Dodatni dokumenti, poslani po pošti, ne bodo vrnjeni pošiljatelju. 

8. Udeleženci tega razpisa soglašajo z objavo področij, fotografij, videoposnetkov in prilog, označenih v obrazcu za oddajo na spletnem mestu www.sozialmarie.org ter v publikacijah, dokumentih za tisk, predstavitvah in spletnih platformah SozialMarie. V zvezi z dokumenti za objavo prijavitelj jamči, da zanje ne veljajo pravice tretjih oseb, in odgovarja za morebitno odškodnino ter potrjuje, da fundacija Unruhe Privatstiftung ni odgovorna v primeru kršitve zakonov o avtorskih pravicah, sorodnih pravicah ali drugih pravicah tretjih oseb.

9. Če vaša oddaja vsebuje podatke, fotografije ali videoposnetke otrok in mladostnikov, morate kot prijavitelj zagotoviti, da je za uporabo otrokovih podatkov podano soglasje starša ali skrbnika. 

10. Udeleženci tega razpisa se strinjajo, da fundacija Unruhe Privatstiftung in z njo povezani obdelovalci podatkov stopijo v stik z njimi med ocenjevanjem pred povabilom na razpis in po njem.

11. Poslani podatki, dokumenti, fotografije in videogradivo bodo arhivirani pri fundaciji Unruhe Privatstiftung in se lahko posredujejo medijem ali v znanstveno presojo.

12. Fundacija Unruhe Privatstiftung hrani osebne podatke iz prijav za nedoločen čas za statistične in zgodovinske namene. Vaše pravice do varstva podatkov kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ostanejo nespremenjene. 

13. Strokovna žirija SozialMarie sprejema odločitve soglasno na podlagi kriterijev SozialMarie za socialne inovacije. Odločitev ni mogoče izpodbijati in so sprejete na podlagi izključitve pravnih sredstev. Nagrajeni projekti so vsako leto razglašeni 1. maja na javni podelitvi nagrad na Dunaju. 

14. Informacije o varstvu podatkov, pravilnik o zasebnosti fundacije Unruhe Privatstiftung in smernice za varstvo podatkov so na voljo na www.sozialmarie.org/en/data-protection.