Uvjeti sudjelovanja

1. Projekt prijavljen na natječaj SozialMarie predstavlja društvenu inovaciju prema našim Kriterijima za društvene inovacije. U trenutku prijave projekt mora biti u dovoljnoj mjeri proveden, ali ne i završen. Završeni projekti i projekti koji se nalaze u fazi planiranja neće biti prihvaćeni.

2. Prijaviti se mogu projekti iz Austrije, Češke, Hrvatske, Mađarske, Slovačke i Slovenije.

3. Prijave se šalju putem naše internetske stranice www.sozialmarie.org

4. Potpuno ispunjeni prijavni obrazac moguće je predati do 23:55 h na dan zatvaranja natječaja. 

5. Moguće je prijaviti više projekata, međutim potrebno ih je prijaviti zasebno, pomoću odvojenih obrazaca. Ranije prijavljivani projekti također se mogu ponovno natjecati, dakako pod uvjetom da nisu već nagrađeni. 

6. Prijava projekta je dvojezična: Cjelokupni prijavni obrazac ispunjava se tj. šalje na jeziku zemlje prijavitelja i na engleskom jeziku. Iznimka: Za Poljsku, Sloveniju i Njemačku dovoljno je poslati prijavu na engleskom jeziku. 

7. Dodatni materijali dostavljeni poštanskim putem se ne vraćaju.

8. Sudionici natječaja slanjem obrasca pristaju na objavljivanje označenih polja, fotografija, videosnimki i priloga, i to na stranici www.sozialmarie.org kao i u publikacijama o nagradi, materijalima za tisak, online platformama nagrade te pri javnim predstavljanjima nagrade. Prijavitelj jamči da su uručeni materijali slobodni od prava trećih osoba i da je Unruhe Privatstiftung tako zaštićena od povrede tuđih vlasničkih, izvedbenih i inih prava.

9. U slučaju da prijava sadrži informacije o djeci i mladima, njihove fotografije ili videosnimke, prijavitelj je odgovoran tražiti suglasnost zakonskog skrbnika za upotrebu podataka djeteta ili djece.

10. Sudionici natječaja smatraju se suglasnim da ih tijekom evaluacije prijavljenog projekta kontaktiraju suradnici Zaklade, i to kako prije tako i nakon krajnjeg roka za prijavu.

11. Zaklada će arhivirati uručene podatke, dokumentaciju, foto- i videomaterijale. Zaklada ih može proslijediti medijima ili na znanstvenu obradu.

12. Sve osobne podatke unesene u prijavni formular Zaklada pohranjuje u statističke i dokumentacijske svrhe, i to na neograničeno vrijeme. U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) prava prijavitelja ostaju zaštićena.

13. O nagrađenim projektima stručni žiri odlučuje konsenzualnim putem, pri čemu se vodi Kriterijima za društvenu inovaciju nagrade SozialMarie. Na odluke stručnog žirija nije moguće uložiti prigovor niti protiv njih pokrenuti pravni postupak. Svečana dodjela nagrada upriličuje se 1. maja u Beču.

14. Napomene o zaštiti podataka, našu Izjavu o zaštiti podataka te Smjernice o zaštiti podataka Privatne zaklade Unruhe naći ćete na poveznici www.sozialmarie.org/hr/zastita-podataka.