Naš SozialMarie podcast "Why? Why? Why?" je online – slušajte nas & inspirirajte se!

Novosti

12/03/23

Pokrenuli smo podcast! Svaki mjesec ćemo čuti nove priče nagrađenih društvenih inovatora, koji će odgovarati na tri pitanja koja nas najviše zanimaju: zašto su pokrenuli projekt? Zašto misle da projekt funkcionira? Što ih motivira da ustraju u daljnjoj provedbi? Poslušajte naš podcast na Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts:    

 

Želimo promovirati rad i priče društvenih inovatora iz naše velike SozialMarie europske mreže.  

V našom podcaste "Why? Why? Why?" sa snažíme upriamiť pozornosť na prácu a príbehy sociálnych inovátorov a inovátoriek z našej veľkej európskej siete. Každý mesiac objavujeme príbehy ocenených sociálnych inovátorov a inovátoriek odpovedajúcich na tieto tri otázky:

  • Prečo začali?
  • Prečo to fungovalo?
  • Prečo vytrvali?


Chceme inšpirovať k novým myšlienkami, prepájať úspešných sociálnych inovátorov a inovátorky, ich projekty a nachádzať cestu ako spolupracovať a hovoriť o sociálnych výzvach, ktorým čelí občianska spoločnosť naprieč hranicami.
Vaše nápady, podnety a pripomienky nám zasielajte na podcast@sozialmarie.org