Natječaj 2024

Vodite projekt koji se hvata u koštac s aktualnim društvenim izazovima i pritom primjenjuje inovativna rješenja?

SozialMarie – Prize for Social Innovation po 20. put objavljuje svoj natječaj: tražimo isprobane, primijenjene, učinkovite društvene inovacije iz Srednje Europe, i to iz svih društvenih sektora.

15 najboljih inovacija ovjenčat ćemo nagradom SozialMarie, na svečanoj dodjeli u Beču, 1. 5. 2024. Prve 3 nagrade imaju vrijednost 15.000, 10.000 i 5.000 eura, a daljnjih 12 nagrada dodjeljuje se u vrijednosti od 2.000 eura.

Godišnji plan

Početak natječaja

04.11.
2023

Kraj natječaja

16.01.
2024

Objava nominacija

28.02.
2024

Početak glasanja publike

09.04.
2024

Kraj glasanja publike

16.04.
2024

Dodjela nagrada

01.05.
2024

Početak natječaja

11.
2024

Tko se može prijaviti?

 
Map of the countries from which projects can be submitted

Projekti koje vode privatne osobe, profitna poduzeća, projekti iz civilnog sektora (civilnodruštvene inicijative, nevladine i neprofitne organizacije, udruge) te jedinice javne uprave.

Projekti koji se provode u Austriji, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Slovenije i Hrvatskoj.

Što prijaviti?

 

SozialMarie je nagrada za uspješne društveno inovativne projekte. Prijavljuju se projekti u fazi uspješne provedbe, što znači da su u trenutku prijave još uvijek aktivni. Završeni projekti i projektne prijave ne uzimaju se u obzir.

Važno je da projektna inovacija odgovara našim Kriterijima za društvenu inovaciju.

Projektne prijave trebaju odgovarati našim Uvjetima sudjelovanja.

Kako prijaviti projekt?

 

Prijave se šalju putem prijavnog obrasca.

Cjelokupni prijavni obrazac ispunjava se dvojezično: na jeziku zemlje prijavitelja i na engleskom jeziku.

Projektnu prijavu moguće je predati do 16. siječnja 2024. u 23:55 h. Potvrdu o uspješnoj prijavi dobit ćete elektroničkom poštom.

Daljnje informacije potražite na poveznici FAQ.

Kriteriji za društvenu inovaciju

Novina

Inovacija projektne ideje: inovativnost s obzirom na temu i s obzirom na polje provedbe

Je li se projekt bavi novim društvenim izazovima?

Primjenjuje li projekt nova rješenja društvenih problema?

Da li se projekt posvećuje dosad zanemarivanim ciljnim skupinama ili temama?

Jesu li nositelj projekta (organizacija, poduzeće, javna ustanova, privatna osoba) novi u području društvenih inovacija?

Sudjelovanje

Inovacija u pristupu ciljnoj skupini: pasivno, aktivno ili autonomno sudjelovanje skupina u projektu

Na koji se način ciljna skupina uključuje u projekt? Je li ciljna skupina sama razvila projekt?

Koju konkretnu i trajnu korist projekt ostvaruje za ciljnu skupinu?

Jesu li potencijali ciljne skupine tim projektom osnaženi?

Je li projekt doprinosi društvenom priznanju ciljne skupine?

Učinak

Inovacija u provedbi projekta: njegov kvantitativni i kvalitativni doseg

Je li primjena projektne ideje maštovita, produktivna, kreativna i hrabra?

U kojoj mjeri je društvena inovacija djelotvorna, koji su joj ciljevi i doseg, i s obzirom na koga?

Je li projekt reagira na uvijek nove potrebe koje se tiču ciljane skupine, definiranja problema, strukturnih uvjeta?

Je li ostvarena suradnja različitih (profesionalnih) skupina koje donose raznovrsne kompetencije ili znanstvenu ekspertizu?

Primjer za druge

Inovacija u djelovanju na druge: biti primjer drugima, na posredan ili neposredan način

Je li projekt umrežen s drugim organizacijama, poduzećima, institucijama?
Na koji je način projekt uključen u svoje lokalno i regionalno okruženje?

Da li projekt budi zanimanje kod drugih organizacija, poduzeća, donatora, promotora, u medijima i kod političara?

Može li se isprobano rješenje prenijeti u druge kontekste?

Postupak izbora

Potvrda

Dokumenti za prijavu bit će pregledani s obzirom na Uvjetima sudjelovanja u natječaju.

Evaluacija

U svakoj od uključenih zemalja – Austriji, Češkoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Slovačkoj i Sloveniji – po dvoje evaluatora bira projekte koje zatim prosljeđuje stručnom žiriju.

Odluka žirija

Na osnovu prve selekcije žiri donosi odluku u tri koraka:

1. Odabire najviše 35 nominiranih projekata

2. Odabire 15 projekata koji osvajaju nagrade

3. Među potonjima odabire 3 projekta za glavne nagrade.

Ukoliko je potrebno, za vrijeme ocjenjivanja su mogući posjeti projektima.