ČASTÉ OTÁZKY

Elektronické (online) podávanie prihlášok 

Kde nájdem elektronický (online) formulár pre vyplnenie prihlášky? 

Kliknite na  Prihlasovací formulár a zaregistrujte sa. Emailom dostanete žiadosť o potvrdenie Vašej registrácie. Ak email neobdržíte, skontrolujte tiež priečinok nevyžiadanej pošty (Spam alebo Junk mail). Po potvrdení sa môžete prihlásiť s Vašimi registračnými údajmi a vyplniť formulár. Ak neobrdžíte potvrdenie emailom, kontaktujte nás.

Ako vyzerá prihlasovací formulár? 

Po otvorení a dôkladnom preštudovaní prihlasovacieho formulára vypĺňajte údaje v slovenčine a angličtine. Okrem vyplnenia povinných polí musia byť nahraté aj nasledujúce prílohy: Popis projektu (max. 3 strany, formát PDF) a aspoň jedna fotografia projektu (formát JPG).

Ako mám vyplniť prihlasovací formulár? 

Prihlasovací formulár môžete uložiť a neskôr pokračovať v jeho úprave po prihlásení. Ak označíte políčko "Podať" a kliknete "Odoslať", odoslanie prihlášky bude ukončené a formulár sa už nebude dať upravovať. Upozornenie: Nahrajte prílohe (PDF a JPG) až pred odoslaním formulára, keďže priebežne sa nedajú ukladať. 

Čomu mám pri podávaní prihlasovacieho formulára venovať zvlášť pozornosť? 

V pribehu úprav formulár pravidelne ukladajte, prosím. Ak formulár neuložíte príliš dlho, môžu sa Vami vyplnené údaje stratiť. Prílohy sa dajú nahrať až pred samotným odoslaním formulára, keďže priebežne sa nedajú ukladať.

V akých jazykoch sa podáva formulár? 

Formulár sa podáva v slovenčine a angličtine. Strojové preklady (napr. Prekladač Google) nebudú akceptované. 

Obdržím potvrdenie o úspešnom predložení mojej prihlášky? 

Úspešné predloženie Vašej prihlášky bude potvrdené emailom. Akonáhle náš tím skontroluje Vašu prihlášku kvôli úplnosti a splneniu podmienok účasti, zašleme Vám ďalší informačný email. Váš projekt sa následne objaví v databáze projektov SozialMarie.

Rád/Rada by som do výberového procesu o cenu SozialMarie prihlásil/-a viac ako jeden projekt. 

Ak chcete prodať viaceré projekty z registrovanej emailovej adresy, musíte najprv ukončiť a podať jeden projekt pred tým, ako začnete vypĺňať ďalšiu prihlášku. 

Ako sa môžem na podanie žiadosti čo najlepšie pripraviť? 

Prečítajte si naše kritériá sociálnych inováciípodmienky účasti a všeobecné informácie k výzve

Potrebujem pomoc s odoslaním projektu. Koho môžem kontaktovať? 

Radi Vám pomôžeme! Kontaktujte nás prosím telefonicky alebo e-mailom. Tu  nájdete naše kontaktné údaje.

Všeobecné informácie

Mám predložiť svoj projekt do výberového procesu SozialMarie?

Ak ide o sociálno-inovatívny projekt, ktorý sa zameriava na súčasné spoločenské výzvy a problémy, ponúka riešenia a spĺňa kritériá SozialMarie pre sociálne inovácie, budeme sa tešiť na jeho prihlásenie. Každému prihlásenému projektu bude pridelený na našej webovej stránke vlastný profil.

Kto môže požiadať o cenu SozialMarie? Môžem predložiť projekt aj ako súkromná osoba?

Projektové žiadosti o ocenenie môžu podávať jednotlivci, komerčné firmy, sociálne podniky, občianske iniciatívy, mimovládne organizácie, neziskové organizácie, spolky, organizácie verejnej správy a samosprávy.

Čo robiť, ak je predkladaný projekt prevádzkovaný viacerými spolupracujúcimi subjektmi?

Ak projekt prevádzkuje viac než jeden subjekt, pri predkladaní projektu sa budete musieť rozhodnúť, koho zadáte ako prevádzkovateľa, čiže kto predkladá projekt. V opise projektu odkazujte v každom prípade na Vašu spoluprácu!

Nerozumiem geografickej oblasti pokrytia.

Realizácia predloženého projektu sa v zásade musí uskutočňovať na území vymedzeno pre predkladanie prihlášok o cenu SozialMarie, i keď realizátori projektu nemusia pochádzať z takejto geografickej lokality. Do súťaže sa môžu prihlásiť projekty realizované v Rakúsku, Maďarsku, Českej republi e a na Slovensku. Pre projekty realizované v Chorvátsku, Slovinsku, Poľsku a Nemecku platí podmienka, že nesmú byť prevádzkované viac ako 300 km vzdušnou čiarou od Viedne.

Môžem predložiť niekoľko projektov súčasne?

Áno, ale projekty musíte predložiť oddelene: Pre každý predložený projekt musí byť vyplnený a odoslaný samostatný prihlasovací formulár.

Môžem predložiť projekt, ktorý bol už prihlásený do programu SozialMarie v minulosti?

Áno, pokiaľ nejde o projekt, ktorý už získal jednu z 15 cien SozialMarie. Predložiť môžete i v minulosti prihlásený projekt, ktorý bol nominovaný na cenu SozialMarie, za predpokladu, že bol obohatený o ďalšie skúsenosti získané od obdobia predošlej prihlášky.

Môžem predložiť už ukončený projekt?

Nie, predložený projekt musí byť stále prevádzkovaný v čase podania žiadosti.

Čo znamená, že nemožno predložiť projekty vo fáze plánovania?

Váš projekt musí byť v čase predloženia už dostatočne implementovaný a jeho aktivity musia byť v štádiu realizácie. Ukončené projekty a projekty v štádiu plánovania nebudú akceptované.

Čo sa udeje po predložení môjho projektu? 

Obdržíte od nás potvrdzujúci email, že Vaša prihláška bola úspešne prijatá. Vaše predložené dokumenty budú skontrolované kvôli úplnosti a splneniu podmienok účasti. Ak bude Váš projekt nominovaný, oznámime Vám to. 

V akom prípade je projekt diskvalifiovaný? 

Ak prihláška nespĺňa podmienky účasti, bude diskvalifikovaná a odosielajúce osoby o tom budú informované emailom. Projekt v takomto prípade nebude zverejnený na www.sozialmarie.org

Ako bude hodnotený môj predložený projekt?

Hodnotenie sa uskutočňuje v niekoľkých krokoch a tu je podrobný popis.

Na základe akých kritérií bude môj predložený projekt hodnotený?

Odborná porota SozialMarie rozhodne konsenzom na základe kritérií SozialMarie pre sociálne inovácie.

Čo znamená nominácia SozialMarie?

Nominácie SozialMarie sú projekty, ktoré sa dostali do "prvého kola": 15 z nominovaných projektov bude 1. mája ocenených na slávnostnom podujatí SozialMarie. Nomináciu na cenu SozialMarie prevádzkovatelia nezriedka používajú na propagáciu svojich projektov. Nominácie SozialMarie budú zverejnené začiatkom marca.

Čo sa bude diať, ak bol môj predložený projekt nominovaný na ocenenie?

V prípade nominácie Vášho projektu Vás budeme kontaktovať začiatkom marca. Zástupcovia nominovaných projektov budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien 1. mája, kde sa dozvedia, či ich projekty získali ocenenie. Každý nominovaný projekt bude zverejnený v našej brožúre SozialMarie, ktorú predstavíme 1. mája na slávnostnom udeľovaní cien.

Sú k dispozícii logá, ktoré môžem použiť v prípade nominácie alebo udelenia ceny?

Áno, logá pre víťazov a nominovaných Vám budú zaslané prostredníctvom emailu.