Časté otázky

Elektronické (online) podávanie prihlášok v rámci výzvy

Ako funguje prihlasovanie prostredníctvom elektronického (online) formulára?
Kliknite na Prihláste sa! a zaregistrujte sa. Emailom dostanete žiadosť o potvrdenie Vašej registrácie. Ak email neobdržíte, skontrolujte tiež priečinok nevyžiadanej pošty (Spam alebo Junk mail). Po potvrdení sa môžete prihlásiť s Vašimi registračnými údajmi a vyplniť formulár. Ak neobrdžíte potvrdenie emailom, kontaktujte nás.

Ako si môžem prezrieť prihlasovací formulár pred vyplnením?
Prihlasovací formulár si môžete otvoriť a preštudovať podľa popisu v odpovedi vyššie. V prípade vypĺňania formulára môžete Vaše údaje kedykoľvek dočasne uložiť.

Ako mám vyplniť prihlasovací formulár?
Formulár sa vypĺňa v slovenčine a angličtine. Prihlasovací formulár môžete uložiť a neskôr pokračovať v jeho úprave po ďalšom prihlásení. V priebehu úprav formulár pravidelne ukladajte, prosím. Ak formulár neuložíte príliš dlho, môžu sa Vami vyplnené údaje stratiť.

Ako môžem odoslať vyplnený prihlasovací formulár?
Ak označíte políčko "Podať" a kliknete "Odoslať", odoslanie prihlášky bude ukončené a formulár sa už nebude dať upravovať. Upozornenie: Nahrajte prílohy (PDF a JPG) až pred odoslaním formulára, keďže priebežne sa nedajú ukladať.

Obdržím potvrdenie o úspešnom predložení mojej prihlášky?
Úspešné predloženie Vašej prihlášky bude potvrdené emailom.

Môžem do výberového procesu prihlásiť viacero projektov súčasne?
Ak chcete podať viaceré projekty z registrovanej emailovej adresy, musíte najprv ukončiť a podať jeden projekt pred tým, ako začnete vypĺňať ďalšiu prihlášku.

Kde nájdem informačné podklady k prihlasovaciemu procesu?
Prečítajte si naše kritériá sociálnych inovácií, podmienky účasti a všeobecné informácie k výzve.

Potrebujem pomoc s odoslaním projektu. Koho môžem kontaktovať?
Radi Vám pomôžeme! Kontaktujte nás prosím telefonicky alebo e-mailom. Tu nájdete naše kontaktné údaje.

 

Všeobecné informácie

Aké projekty sa môžu prihlasovať do výzvy SozialMarie?
Výzva je zameraná na aktuálne prebiehajúce sociálno-inovatívne projekty, ktoré reagujú na súčasné spoločenské výzvy a ponúkajú ich inovatívne riešenia. Prihlásené projekty budú posudzované podľa našich kritérií pre sociálne inovácie.

Kto môže požiadať o cenu SozialMarie? Môžem predložiť projekt aj ako súkromná osoba?
Projektové žiadosti o ocenenie môžu podávať jednotlivci, komerčné firmy, sociálne podniky, občianske iniciatívy, mimovládne organizácie, neziskové organizácie, spolky, inštitúcie verejnej správy a samosprávy.

Čo robiť, ak je predkladaný projekt prevádzkovaný viacerými spolupracujúcimi subjektmi?
Ak projekt prevádzkuje viac než jeden subjekt, pri predkladaní projektu sa budete musieť rozhodnúť, koho zadáte ako prevádzkovateľa, čiže kto predkladá projekt. V opise projektu odkazujte v každom prípade na Vašu spoluprácu!

Nerozumiem geografickej oblasti pokrytia.
Realizácia predloženého projektu sa v zásade musí uskutočňovať na území vymedzenom pre predkladanie prihlášok o cenu SozialMarie, i keď realizátori projektu nemusia pochádzať z takejto geografickej lokality. Do súťaže sa môžu prihlásiť projekty realizované na Slovensku, Slovinsku, v Rakúsku, Maďarsku, Českej republike a Chorvátsku.

Môžem predložiť projekt, ktorý bol už prihlásený do programu SozialMarie v minulosti?
Áno, pokiaľ nejde o projekt, ktorý už získal jednu z 15 cien SozialMarie. Predložiť môžete i v minulosti nominovaný projekt na cenu SozialMarie, za predpokladu, že bol obohatený o ďalšie skúsenosti získané od obdobia predošlej prihlášky.

Môžem predložiť už ukončený projekt?
Nie, predložený projekt musí byť stále prevádzkovaný v čase podania žiadosti.

Čo znamená, že nemožno predložiť projekty vo fáze plánovania?
SozialMarie je cenou pre realizované sociálne inovácie, a nie dotačným programom pre projektové myšlienky. Váš projekt musí byť v čase predloženia už dostatočne implementovaný a jeho aktivity musia byť v štádiu realizácie. Projekty v štádiu plánovania nebudú akceptované.

Čo sa udeje po predložení môjho projektu? Ako je projekt hodnotený?
Po úspešnom predložení prihlášky dostanete potvrdenie e-mailom. Predložené dokumenty budú skontrolované kvôli splneniu podmienok účasti a v niekoľkých krokoch hodnotené hodnotiteľmi a porotou (pozrite si náš výberový proces). Projekty sú hodnotené podľa našich kritérií pre sociálne inovácie. Ak bude Váš projekt nominovaný, oznámime Vám to.

V akom prípade bude projekt diskvalifikovaný?
Ak prihláška nespĺňa podmienky účasti, projekt bude diskvalifikovaný a predkladajúce osoby budú o tom informované emailom. 

Čo znamená nominácia na cenu SozialMarie?
Maximálne 35 nominovanými sú tie projekty, ktoré sa dostanú do prvého kola výberového procesu: 15 z nominovaných projektov bude 1. mája ocenených na slávnostnom podujatí SozialMarie. Prevádzkovatelia projektov môžu informáciu o nominácii na cenu SozialMarie použiť pre propagáciu svojich projektov. Nominácie budú zverejnené začiatkom marca.

Čo sa bude diať, ak bol môj predložený projekt nominovaný na ocenenie?
V prípade nominácie Vášho projektu Vás budeme kontaktovať začiatkom marca. Zástupcovia nominovaných projektov budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien 1. mája, kde sa dozvedia, či ich projekty získali ocenenie. Každý nominovaný projekt bude zverejnený v našej brožúre SozialMarie, ktorú predstavíme 1. mája na slávnostnom udeľovaní cien.

Čo je cena publika?
Cenu publika vyberá výlučne verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania. Hlasovania sa zúčastňujú všetky aktuálne nominované projekty v danom roku. Projekt s najvyšším počtom hlasov získa cenu publika vo výške 1 000 eur na vzdelávacie účely.

Sú k dispozícii logá, ktoré môžem použiť v prípade nominácie alebo udelenia ceny?
Áno, logá pre víťazov a nominovaných Vám budú zaslané prostredníctvom emailu.