Ochrana údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Preto prevádzkujeme naše webové aktivity v súlade so zákonmi o ochrane údajov a bezpečnosti údajov. Informácie o ochrane údajov a našich zásadách ochrany osobných údajov nájdete v usmernení Nadácie Unruhe Private Foundation. Nižšie sa dozviete, aké informácie zhromažďujeme a ako s nimi nakladáme.

 

Automaticky uložené údaje

Záznamy serverov (serverlogs)
Adresa IP žiadajúceho počítača spolu s dátumom, časom, žiadosťou, o ktorý súbor sa žiada (názov a adresa URL), akú sumu údajov prenesiete na Vás, správu, či bola žiadosť úspešná, údaje o rozpoznaní použitého prehliadača a použitý operačný systém, ako aj webové stránky, z ktorých bol prístup vykonaný (prístupný prostredníctvom odkazu). Záznamy serverov sú uložené na kontrolu bezpečnosti systému, technického spravovania webových stránok a tiež na optimalizáciu ponuky. Tieto údaje budú sprístupnené orgánom činným v trestnom konaní, ak dôjde k hackerskému útoku. Ďalšie poskytovanie záznamov tretím stranám sa neuskutočňuje. Záznamy serverov sa ukladajú maximálne na 14 dní.

Súbory cookie
Upozorňujeme, že www.sozialmarie.org používa súbory cookie (súbory cookie v reálnom čase a dočasné/permanentné súbory cookie). Cookie sú malé textové súbory, ktoré umožňujú uložiť špecifické užívateľské informácie na koncovom užívateľskom zariadení pri používaní stránok www.sozialmarie.org. Súbory cookie umožňujú identifikovať predovšetkým frekvenciu používania a počet užívateľov stránky www.sozialmarie.org za účelom analýzy fungovania stránky, ale tiež zvýšenia bezpečnosti stránky www.sozialmarie.org a zjednodušenia užívateľského prístupu k našej ponuke. Prijatím tejto ochrany osobných údajov, súhlasíte s tým, že súbory cookie sú používané stránkou www.sozialmarie.org a údaje neosobnej povahy sú zhromažďované, skladované a používané. Súhlasíte tiež s tým, že tieto údaje môžu byť uložené v súboroch cookie po uzatvorení webového prehliadača a znovu aktivované pri opätovnej návšteve stránky.

Použitie stránky www.sozialmarie.org je možné aj bez činnosti súborov cookie. Ukladanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači zablokovať, obmedziť ich na určité webové stránky alebo nastaviť prehliadač, aby Vás upozornil na zaslanie súboru cookie. Súbory cookie môžete tiež kedykoľvek vymazať z pevného disku počítača.

Deaktivácia súborov cookie


Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. ( "Google"). Google Analytics používa súbory cookie, ktoré sú textové súbory uložené vo Vašom počítači umožňujúce analýzu Vášho používania tejto webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o používaní tejto webovej stránky sú zvyčajne odosielané na server Google v USA, na ktorom sú následne uložené. V prípade aktivácie IP anonymizácie na tejto webovej stránke bude Vaša IP adresa skrátená v oblasti členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán spadajúcich do pôsobenia Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa zaslaná na server Google v USA a skrátená až následne. Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tohto portálu na vyhodnotenie Vášho používania tejto webovej stránky, vytváranie správ o činnosti na webovej stránke, ako i poskytovanie iných služieb súvisiacich s činnosťou na webovej stránke a využívaním internetu prevádzkovateľovi tejto webovej stránky. IP adresa, ktorá je poskytovaná v rámci služby Google Analytics, nebude zlúčená s inými dátami Google. Ukladaniu súborov cookie môžete predísť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnej miere. Taktiež môžete predísť zberu dát zhromažďovaných súbormi cookie v spoločnosti Google v súvislosti s Vaším používaním tejto webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy), ako i spracovaniu týchto dát spoločnosťou Google, a to stiahnutím a nainštalovaním súborovej prípony (plug-in) na nasledujúcom odkaze.

YouTube
Funkcie služby YouTube sú implementované na našej webovej stránke. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Integrované videá ukladajú súbory cookie do počítačov používateľov po zadaní zobrazenia webových stránok. Ak ste zablokovali nastavenie súborov cookie pre reklamný program Google, nebudete musieť očakávať žiadne takéto súbory cookie pri prístupe k videám služby YouTube. Služba YouTube však ukladá neosobné užívateľské informácie do iných súborov cookie. Ak tomu chcete predísť, musíte toto nastavenie zablokovať v prehliadači.

Súkromná nadácia Unruhe neuchováva a nepoužíva automatizované dáta.

 

Údaje zadané prostredníctvom webovej stránky

Ak zadáte údaje na webovej stránke www.sozialmarie.org, s týmito údajmi sa stane nasledovné:

Newsletter
Pre registráciu na odber newsletteru SozialMarie potrebujeme aspoň Vašu e-mailovú adresu, na ktorú má byť newsletter zasielaný. Ďalšie údaje budú použité s cieľom osobne Vás osloviť prostredníctvom newslettera alebo poskytnúť Vám ďalšie informácie. Súkromná nadácia Unruhe používa postup dvojitého prihlásenia (opt-in) na zasielanie newsletterov. To znamená, že nadácia Unruhe Vám bude zasielať newsletter iba v prípade, ak po obdržaní Vami vyžiadaného e-mailu od nadácie Unruhe potvrdíte svoju registráciu prostredníctvom odkazu nachádzajúceho sa v tomto e-maile. Nadácia Unruhe tak zabezpečuje, že iba Vy sa môžete prihlásiť pre službu newslettera ako užívateľ danej emailovej adresy. Kým odber po vyžiadaní emailu nepotvrdíte, služba newslettera nebude akceptovať žiadne ďalšie registrácie spojené s danou emailovou adresou. Odber newslettera, pre ktorý ste sa zaregistrovali, môžete kedykoľvek zrušiť na našej webovej stránke alebo zaslaním emailu na adresu sozialmarie@sozialmarie.org. Osobné údaje budú uložené a použité pre zasielanie newslettera, kým sa neodhlásite z tejto služby.

Predkladanie projektov
Na stránke www.sozialmarie.org sa môžu v pravidelných intervaloch zobrazovať informácie o aktuálnej výzve SozialMarie na elektronické predkladanie projektov. Podmienky účasti vo výzve sa nachádzajú tu.

 

Právo na informácie

Kedykoľvek máte právo na informácie o Vašich uložených údajoch, ich pôvode a príjemcovi, ako aj o účele uloženia.

 

Právo na vznesenie námietky

Každý užívateľ webovej stránky www.sozialmarie.org má právo odmietnuť ukladanie svojich osobných údajov. Užívateľ a jeho údaje budú v takomto prípade vymazané.

 

Použitie dát

Súkromná nadácia Unruhe sa zaväzuje zabezpečiť údaje proti neoprávnenému prístupu v súlade so "Všeobecným nariadením o ochrane údajov" (GDPR). Súkromná nadácia Unruhe ukladá a používa údaje zadané a odoslané užívateľom v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.

 

Používaním webovej stránky www.sozialmarie.org súhlasíte s touto formou spracovania údajov a použitím zhromaždených údajov na uvedené účely.