O nagradi

Socialna inovacija snuje rešitve za pereče družbene izzive. Ustvarja prostor za nove pristope, daje inovativne odgovore in utira nove poti. Socialna inovacija se bodisi odzove na novo socialno vprašanje bodisi z novo prakso poišče rešitev za znano težavo. Ukrepe lahko sprejme prizadeta socialna skupina sama, v vsakem primeru pa mora biti pri njihovem izvajanju vsaj vključena. Na ta način socialna inovacija ustvarja trajnostne rešitve, ki drugim predstavljajo zgled in jih navdihujejo.

 

Definicija socialne inovacije, Unruhe Privatstiftung

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie je nagrada za socialne inovacije, ki se vsako leto podeli 15 izjemnim projektom. S prvim razpisom za prijave leta 2004 in podelitvijo nagrad leta 2005 je bila to prva nagrada za socialne inovacije v Evropi. Poleg finančnega priznanja, ki znaša do 55.000 €, SozialMarie ponuja predvsem javno platformo za socialno inovativne projekte v srednji in vzhodni Evropi.

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie, ki že od svojega začetka deluje mednarodno, si je pridobila velik ugled v Avstriji, na Madžarskem, Češkem, Slovaškem, Hrvaškem in v Sloveniji. Zasebna fundacija Unruhe Privatstiftung, ki sta jo ustanovila Wanda Moser-Heindl in Friedrich Moser leta 2000, upravlja z nagrado.

Pohvale

za pogumne

projekte

Merila za socialne inovacije SozialMarie poleg inovativnosti ideje upoštevajo tudi vključevanje različnih skupin, učinkovitost izvajanja in primere dobrih praks. Nagrada SozialMarie je namenjena uspešno izvedenim projektom in predstavlja vrhunski pečat kakovosti za učinkovite socialne inovacije. Glavna cilja nagrade SozialMarie sta promocija in objava projektov, ki predstavljajo zgled, ter spodbujanje razprave o socialnih inovacijah.

Podelitev nagrad

Izmed vseh prijav na letni razpis strokovna žirija za nagrado predlaga največ 35 projektov in nato izbere 15 najboljših projektov, ki jih razglasi in nagradi 1. maja na podelitvi na Dunaju. Prvi trije nagrajenci prejmejo 15.000 €, 10.000 € in 5.000 €, ostalih dvanajst nagrajencev pa vsak po 2.000 €.

Aktivno ambasadorstvo

Navdihujoče osebnosti vsako leto prevzamejo aktivno vlogo ambasadorjev za nagrajene ali nominirane projekte po lastnem izboru. Vloga pokroviteljev je aktivna, saj naslednje leto spremljajo ali podpirajo izbrani projekt. Ambasadorji oznanijo izbrane projekte na letni podelitvi nagrad 1. maja.

Oglej si vse ambasadorje

Nagrada občinstva

Nagrada občinstva daje vsakomur možnost, da glasuje za svoj najljubši projekt med vsakoletnimi nominiranci. Zmagovalec prejme 1.000 € za izobraževalne namene. Nagrada občinstva se podeljuje ločeno od nagrad žirije.

Strokovna žirija

Elisabeth Hammer

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammer je izvršna direktorica pri organizaciji neunerhaus, socialna znanstvenica in socialna delavka. Je urednica več učbenikov in redno objavlja članke o brezdomstvu. Trenutno je predsednica avstrijskega nacionalnega združenja za pomoč brezdomcem BAWO – Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe

DI Ana Jeinić

Ana Jeinić je doktorska študentka na Inštitutu za arhitekturno teorijo, umetnostne in kulturne študije v Gradcu ter je študirala arhitekturo in filozofijo v Gradcu, Benetkah in Delftu. Raziskovala in poučevala je kritično oblikovanje in teorijo prostora na Univerzi za tehnologijo v Gradcu in kot gostujoča predavateljica na Univerzi v Edinburghu. V svoji trenutni raziskavi preučuje postneoliberalni koncept oblikovanja in inovacij.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Miroslav Kocúr trenutno dela v Metodološko-pedagoškem centru (MPC) v Bratislavi. Njegov glavni fokus je pomoč mladim, ki vodijo inovativne izobraževalne, poslovne in neprofitne projekte, ter njihov razvoj. Bil je prvi direktor dvojezične srednje šole C.S. Lewis v Bratislavi. Zadnjih šest let je delal za izobraževalno organizacijo LEAF, od leta 2021 pa za univerzo Commenius v Bratislavi vodi specialni tečaj o transdisciplinarni perspektivi človeške znanosti, znanja in izobraževanja. O družbeno-etičnih vprašanjih redno objavlja članke v večjih slovaških časopisih in drugih medijih.

Katalin Teller

Dr. habil. Katalin Teller, PhD

Katalin Teller je univerzitetna predavateljica na oddelku za estetiko Inštituta za umetnostno teorijo in medijske študije na Univerzi Eötvös Loránd v Budimpešti. Trenutno na Inštitutu Ludwiga Boltzmanna za zgodovino in družbo na Dunaju sodeluje na mednarodnih in interdisciplinarnih raziskovalnih projektih, ki obravnavajo kulturne tehnike, migracijsko literaturo, urbano zgodovino in popularno kulturo. Redno prevaja besedila s področja kulturne teorije in zgodovine ter publicistična dela.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Janýrová je vodja projektov na Dunajskem inštitutu za mednarodne ekonomske študije (wiiw) in se osredotoča na organizacijsko upravljanje mednarodnih raziskovalnih konzorcijev in usklajevanje raziskovalnih projektov, ki jih financira EU. Je simultana tolmačka in je sodelovala pri številnih filmskih, umetniških, tiskanih in kulturnih produkcijah z avstrijsko-češko dimenzijo.

Tanja Tamše

Tanja Tamše

Tanja Tamše je trenutno vodja projektov v Centru vesoljskih tehnologij Herman Potočnik Noordung, kjer skrbi za EU projekte, predvsem na temo socialnih inovacij. Med letoma 2019 in 2021 je bila del konzorcija, ki je soustvarjal belo knjigo o javnih politikah in strategijah socialnih inovacij. V njenem trenutnem projektu (projekt SEED EU, 2021–2023) partnerske države gradijo načrte za nacionalne kompetenčne centre za socialnih inovacije. V okviru svojega predhodnega dela je vodila manjše ekipe na Kitajskem in v Afriki (Tanzanija, Južna Afrika), predvsem na področjih IT, ravnanja z odpadki in turizma.

 

Ambasadorstvo

Posebna naloga aktivnih ambasadorjev SozialMarie je spremljanje in/ali podpora enega od nagrajenih ali nominiranih projektov v letu po podelitvi nagrad. Vsako leto med podelitvijo nagrad 1. maja navdihujoče osebnosti prevzamejo aktivno ambasadorstvo za tiste države, ki so del območja SozialMarie: Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Hrvaška in Slovenija.

Barbara van Melle

Austria 2023

Davorka Vidović

Croatia 2023

Petr Machálek

Czech Republic 2023

Ildikó Simon

Hungary 2023

Jozef Ondáš

Slovakia 2023

Milan Hosta

Slovenija 2023

Nekdanji ambasadorji

Open Former Patron List

Richard Fekete

Slovaška 2022

Zsolt Bugarszki

Madžarska 2022

Andrea Tittelová

Češka 2022

Ivana Tepšić

Hrvaška 2022

Yasmin Hafedh (Yasmo)

Avstrija 2022

Jose Antonio Morales

Slovenija 2022

Milo Tesselaar

Avstrija 2021

Boris Jokić

Hrvaška 2021

Márton Galambos

Madžarska 2021

Adela Vinczeová

Slovaška 2021

Yemi A. D.

Češka 2021

Herta Stockbauer

Avstrija 2020

Barbara Erős

Madžarska 2020

Dušan Ondrušek

Slovaška 2020

Petr Šmíd

Češka 2020

Nenad Maljković

Hrvaška 2020

Petra Hubačová

Češka 2019

Sandra Pázmán Tordová

Slovaška 2019

János Czafrangó

Madžarska 2019

Michael Köhlmeier

Avstrija 2019

Ján Orlovský

Slovaška 2018

Tomáš Jindříšek

Češka 2018

László Ágoston

Madžarska 2018

Karl Amon

Avstrija 2018

Augustin (Prince) Pallikunnel

Avstrija 2017

Tímea Junghaus

Madžarska 2017

Iveta Radičová

Slovaška 2017

Lejla Abbasová

Češka 2017

Zsófia Mautner

Madžarska 2016

Pavel Kysilka

Češka 2016

Josef Hader

Avstrija 2016

Dominik Cofalka, Christophe Gilet und Wolfgang Schreiner, Partner Mensalia

Avstrija 2015

Ádám Somlai-Fischer

Madžarska 2015

Zbyněk Frolík

Češka 2015

Sima & Ahmad Porkar

Avstrija 2014

Edit Sasvári

Madžarska 2014

PhDr. Tomáš Sedláček

Češka 2014

Dr. Gabriele Zuna-Kratky

Avstrija 2013

András Ujlaky

Madžarska 2013

Táňa Fischerová

Češka 2013

Milán Gauder

Madžarska 2012

Susanne Schubert Lustig & Francis Lustig

Avstrija 2012

Maria Rauch-Kallat

Avstrija 2006

Renate Brauner

Avstrija 2006