Elbírálás

KI bírálja el a pályázatokat?

 • A projektértékelő csoport (Magyarországon, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában készít egy válogatást az összes benyújtott pályázatból.
 • A SozialMarie szakértői zsűri konszenzusos döntést hoz az előválogatás alapján.

MELYEK a bírálati kritériumok?

A benyújtott pályázatok értékelése a SozialMarie társadalmi innovációs kritériumai alapján történik.

1. A projektötlet innovatív jellege – újszerűség

 • Ismert társadalmi problémákra kínál a projekt új válaszokat?
 • Új társadalmi problémákkal foglalkozik?
 • Korábban csekély figyelemben részesült célcsoportokkal foglalkozik?

2. Innováció a célcsoporthoz való hozzáférésben – részvétel

 • Milyen konkrét és fenntartható haszonnal jár a projekt a célcsoport számára?
 • Bővíti a projekt a célcsoport lehetőségeit, mozgásterét?
 • Hogyan valósul meg a célcsoport bevonása a projektbe?
 • Hozzájárul a projekt a célcsoport társadalmi megbecsüléséhez?

3. Innováció a megvalósításban – hatékonyság

 • Ötletes, találékony, kreatív, merész a projekt megvalósítása?
 • Milyen hatást gyakorol a társadalmi innováció, mely célcsoportokra?
 • Működik a projekt megváltozott körülmények között is (például a célcsoport, a probléma vagy a projektkörnyezet változása esetén)?
 • Létrejön együttműködés más diszciplínákkal / szakterületekkel / szakmai csoportokkal?

4. Innováció a külvilág felé – példaszerűség

 • Mennyire integrálódott a projekt a lokális és regionális környezetbe?
 • Ápol párbeszédet/együttműködést más intézményekkel, szervezetekkel?
 • Felkelti más szervezetek, a média, támogatók, politikusok kíváncsiságát?
 • Kísérletezik új utakkal a külvilággal való kapcsolatteremtésben?

Az első három kritérium kétszer annyit ér az értékelés során, mint a negyedik.

HOGYAN történik a benyújtott pályázatok értékelése?

 • Először ellenőrizzük, hogy a projektek megfelelnek-e a részvételi feltételeknek. 
 • A projektértékelők (magyarországi, osztrák, cseh és szlovák) a zsűri koordinátorral közösen a SozialMarie szakértői zsűri számára előválogatást készítenek az összes pályázatból.
 • Minden zsűri tag két projektet jelölhet, valamint egyet törölhet és egyet újrajavasolhat.
 • Az első bírálati szakasz eredménye maximum 39 projekt jelölés lehet. 

A SozialMarie-jelöltek március elején kerülnek nyilvánosságra. A SozialMarie jelölést a pályázók a nyilvános kommunikációjukban már a javukra fordíthatják. Ezt követően a SozialMarie szakértői zsűri két zsűri találkozó keretében választja ki a 15 díjazottat.

 • Hat-nyolc kiválasztott projektet, melyek esélyesek az első három díjra, a zsűri meglátogat.
 • Végül a zsűri kiválasztja a három első helyezettet és a további 12 díjazottat.

A díjazottak listáját a minden évben május 1-én Bécsben megrendezett díjátadón hozzuk nyilvánosságra.