TKO ocjenjuje prijave i KAKO se odvija postupak odabira najboljih projekata?

Prvo se provodi provjera da li prijavni materijali odgovaraju Uvjetima sudjelovanja u natječaju.

Za svaku zemlju (Austriju, Mađarsku, Češku, Hrvatsku i Slovačku) dvoje evaluatora rade prvu selekciju prijavljenih projekata koju zatim dostavljaju Stručnom žiriju nagrade SozialMarie. Svaki član žirija ima pravo selektiranim projektima naknadno dodati po jedan prijavljeni projekt.

Na osnovu prve selekcije žiri donosi odluku u tri koraka:

  1.  odabire najviše 35 nominiranih projekata
  2.  od njih 15 određuje za nagrade
  3.  među potonjima odabire 3 projekta za glavne nagrade.

Za vrijeme ocjenjivanja projekata moguće je da članovi žirija posjete neke od projekata.

Na tu temu v. članak Josefa Hochgernera objavljen u brošuri SozialMarie za 2019: „Uloga žirija jest da nagradom ovjenča pojedine, ali priznanje da oda svima“.

Naše interne smjernice za evaluaciju projekata možete provjeriti ovdje

 

KAD se objavljuje vijest o nagrađenima?

Nominacije za nagradu SozialMarie objavljuju se početkom ožujka. Nositelji projekata već i samu nominaciju koriste u svrhu bolje promocije svog projekta u javnosti.

Svečanost dodjele nagrada i predstavljanja nagrađenih projekata upriličuje se 1. maja u Beču. Ovogodišnji pregled rokova i termina nagrade SozialMarie naći ćete ovdje.