Elisabeth Hammer

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammer je voditeljica neunerhausa, udruge za pomoć beskućnicima. Po struci je sociologinja i socijalna radnica. Urednica brojnih stručnih izdanja. Redovno objavljuje tekstove na teme beskućništva. Trenutačno je i predsjednica Savezne radne zajednice za pomoć beskućnicima (BAWO – Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe).

DI Ana Jeinić

Ana Jeinić je doktorandica na Institutu za teoriju arhitekture, znanost o umjetnosti i kulturne studije u Grazu. Studirala je arhitekturu i filozofiju u Grazu, Veneciji i Delftu. Na Tehničkom sveučilištu u Grazu istraživala je i poučavala u polju kritičkih teorija projektiranja i prostora. Kao predavačica gostovala je na Sveučilištu u Edinburghu. U svom istraživačkom radu istražuje moguću postneoliberalnu ideju projekta i inovacije.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Miroslav Kocúr gdje nudi podršku mladima koji vode pedagoške, gospodarske i neprofitne projekte. Bio je prvim direktorom Dvojezične gimnazije „C. S. Lewis“ u Bratislavi. Redovito objavljuje publikacije o društveno-etičkim temama, a u suradnji sa Slovačkim radijem moderira emisiju o aktualnim društveno-kulturnim i filozofsko- religijskim temama.

Katalin Teller

Katalin Teller, PhD

Katalin Teller je docentica na Katedri za estetiku Instituta za teoriju umjetnosti i istraživanje medija Sveučilišta „Eötvös Loránd“ u Budimpešti (ELTE). Surađuje na međunarodnim i interdisciplinarnim znanstvenim projektima u polju kulturnih tehnika, migrantske književnosti, urbane povijesti i popularne kulture, primjerice pri bečkom Institutu za povijest i društvo „Ludwig Boltzmann“. Redovito prevodi tekstove iz područja kulturne teorije i kulturne povijesti, a piše i novinske tekstove.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Č. Janýrová je projektna menadžerica na Bečkom institutu za komparativne međunarodne studije (wiiw – Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche), gdje se bavi organizacijskim vođenjem međunarodnih istraživačkih konzorcija i koordinacijom istraživačkih projekata financiranih od Europske Unije. Osim toga je simultana prevoditeljica, a sudjelovala je i u brojnim produkcijama iz područja filma, umjetnosti, izdavaštva i kulture, među inim i s naglašenom austrijsko-češkom komponentom.

 
 

Koordinatorica
žirija

Petra Radeshcnig

Mag.a Petra Radeschnig

 

Petra Radeschnig je organizacijska konzultantica, trenerica i coacherica u polju sistemskih potencijala. Između 2002. i 2004. radila je u Burkini Faso u Zapadnoj Africi na njemačkim, a između 2005. i 2007. na austrijskim suradničkim razvojnim projektima. Ima iskustva kao voditeljica i menadžerica u kulturno vrlo heterogenim okruženjima.