Szakértői zsűri

Barbara van Melle

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammer szociológus és szociális munkás, a neunerhaus ügyvezető igazgatója. Több, mint tíz éve aktívan részt vesz a neunerhaus továbbfejlesztésében. A neunerhaus felügyelőbizottsági tagja volt, és 2011-től kezdődően ő építette fel a Grundlagen & Entwicklung (Alapok és Fejlesztések) részleget. Szakmai igazgatóként vezető szerepe volt a neunerhaus Housing First projektben, a neunerhaus Hagenmüllergasse projektben és az újonnan megnyílt egészségügyi központ koncepciójának kidolgozásában. Elisabeth Hammer a kriSo – Kritische Soziale Arbeit Egyesület társalapítója és számos szakkönyv kiadója. Rendszeresen publikál a hajléktalanságról. Jelenleg a BAWO Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (Hajléktalanok Segítése Szövetségi Munkacsoport) elnöke.

Dr. Josef Hochgerner

Univ.-Prof. Dr. Josef Hochgerner

Josef Hochgerner, a bécsi Zentrum für Soziale Innovation (Szociális Innovációs Központ) alapítója (1990) és tudományos vezetője 2014-ig, valamint szociális partnerszervezetekben, illetve a kutatás- és innovációfejlesztés országos és európai szervezeteiben közreműködő szociológus, nemzetközi kutatói és szakértői tapasztalatokkal. Osztrák és európai egyetemeken oktató és vezetőségi tag a szak- és felnőttképzésben, és az Osztrák Szociológiai Társaság (ÖGS) elnöke 2001 és 2005 között. A Donau-Universität Krems egyetemmel együttműködésben ő dolgozta ki az első "Master of Arts in Social Innovation" (MASI) nemzetközi mesterképzés tantervét, amelynek egyben tudományos igazgatója is. Ő a European School of Social Innovation (ESSI) elnöke is. Kutatási, oktatási, gyakorlati munkájának súlypontjai: az innováció, különös tekintettel a társadalmi innovációra; a társadalmi dimenzió a tudás, a tudomány és a technika területén; a munka; valamint a tanulás és az élet a globális információs társadalomban.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Č. Janýrová a Bécsi Nemzetközi Gazdasági Összehasonlító Kutatások Intézetének (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche - wiiw) projektmenedzsere, ahol nemzetközi kutatási projektek szerződésbeli, pénzügyi és adminisztratív menedzselésével foglalkozik. Emellett számos osztrák-cseh határokon átívelő kezdeményezésben vett részt, a film, művészet és kultúra területén. 2011-től Csehországban koordinátorként építette a SozialMarie népszerűségét, majd 2013-tól egészen mostanáig a SozialMarie projektértékelőjeként volt aktív, és a társadalmi innováció kritériumai alapján több, mint 200 projektet értékelt.

DI Ana Jeinić

Ana Jeinić a grázi Műszaki Egyetem Építészetelméleti, Művészet- és Kultúratudományi Intézetének PhD-hallgatója. Grazban, Velencében és Delftben építészetet és filozófiát tanult. A diploma megszerzése után a grazi Műszaki Egyetemen, és vendégelőadóként az Edinburgh Egyetemen a kritikus tervezés- és térelméletet tanulmányozta. Jelenleg a neoliberális korszak tervezési gyakorlatának jövőbeli változásait kutatja, és a dizájn és innováció poszt-neoliberális fogalmát igyekszik feltárni. Grazban és Zágrábban él és dolgozik.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Miroslav Kocúr szakmai pályafutását tekintve több, mint 20 éve a formális és nem-formális oktatás területén aktív. Tanárként, pedagógusként az alapfokú-, középfokú oktatás, a továbbképzés és az egyetemi oktatás területén egyaránt dolgozott. Kocúr a C.S. Lewis Kéttannyelvű Gimnázium első igazgatója volt Pozsonyban. Jelenleg a LEAF nonprofit szervezetnél dolgozik, és olyan fiatalokat keres és támogat, akik oktatási, üzleti és nonprofit projektjeikkel a mai társadalmi kihívásokra keresnek innovatív megoldásokat. Miroslav Kocúr társadalometikai témában cikkeket is publikál az online és nyomtatott sajtóban egyaránt. A Szlovák Közszolgálati Rádióval együttműködésben pedig a civilizációt érintő, szociokulturális, vallásfilozófiai témákban egy beszélgetős műsort moderál.

Katalin Teller

Teller Katalin, PhD

Teller Katalin az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Esztétika Tanszékének adjunktusa. 2006 óta a kulturális technikák, migráns irodalom, várostörténet és tömegkultúra témáit kutató nemzetközi és interdiszciplináris projektekben dolgozik és koordinál, legutóbb a bécsi Ludwig Boltzmann Institut for Digital History (LBIDH) számára. Folyamatos fordítási és újságírói tevékenységet végez a kultúratudomány, kultúrtörténet és filozófiatörténet területén. Kutatásai és tanítása fókuszában a tömegkultúra története és elmélete, valamint a város társadalom- és irodalomtörténete áll.

Petra Radeshcnig

Mag.a Petra Radeschnig, MA
Zsűrikoordinátor

Petra Radeschnig üzemgazdász, 1990 óta szervezeti tanácsadóként, trénerként és coachként tevékeny Ausztriában, az EU-ban, valamint Kelet- és Nyugat-Afrikában. Burkina Fasoban (Nyugat- Afrika) 2002 és 2004 között a német, majd 2005 és 2007 között az osztrák fejlesztési együttműködés keretében dolgozott. Sokféle kulturális kontextusban rendelkezik vezetési- és menedzsment tapasztalattal.