Odborná porota

Dr. Josef Hochgerner

Univ.Prof. Dr. Josef Hochgerner

Zakladatel (1990) a vědecký ředitel Centra pro sociální inovace ZSI (Zentrum für Soziale Innovation, www.zsi.at). Sociolog s mezinárodními zkušenostmi jako vědec a odborník v organizacích sociálního partnerství, v národních a evropských agenturách pro rozvoj vědy a inovací; trenér a referent pro odborný výcvik a vzdělávání dospělých na rakouských a evropských univerzitách; 2001-2005 president Rakouské sociologické společnosti; vědecká, výuková a praktická specializace na inovace, zejména sociální inovace, na sociální dimenzi vědomostí, vědy a techniky, na práci, vzdělávání a život v globální informační společnosti.

Marlies Sutterlüty

Mag. Veronika Č. Janýrová, MBA

Mag. Veronika Č. Janýrová, MBA je projektovou manažerkou na Vídeňském institutu mezinárodních ekonomických studií (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)). Již několik let má na starosti řadu mezinárodních výzkumných projektů. Dlouhodobě se navíc podílí na přeshraničních česko-rakouských filmových, uměleckých a kulturních projektech. Od roku 2011 se věnovala etablování SozialMarie v Česku a stala se jejílokální koordinátorkou. Od roku 2013 byla hodnotitelkou přihlášených projektů a dle kritérí sociálních inovací prošla více než 200 přihlášených projektů.

Katalin Teller

Katalin Teller, PhD

 

Barbara van Melle

Barbara van Melle

Přes svou žurnalistickou činnost jsem se v posledních letech seznámila s mnoha angažovanými sociálními projekty. Jejich záměry sahaly od integrace uprchlíků, feministických iniciativ, práce s dětmi a mládeží až po sociální práci s bezdomovci. Projekty bývají inspirovány jedinečnými ideami a realizovány lidmi s obdivuhodným angažmá. Cílem cen SozialMarie není jen vyznamenání těchto projektů, ale také jejich veřejné zviditelnění pomocí mediální spolupráce.

Marlies Sutterlüty

Mag (FH) Marlies Sutterlüty

Vedle vyučování je Mag. Sutterlüty zodpovědná za práci s veřejností a praktika; mnoho let spolupracovala ve spolku pro opatrovnictví a práva pacientů a v sociálním poradenství zemské vlády Tyrolska. Vykonává supervizi a moderaci na volné noze a spolupracuje v různých profesních a sociálně politických iniciativách.

Petra Radeshcnig

Mag.a Petra Radeschnig, M.A.
Koordinátorka Poroty

Ekonomka, od roku 1990 konzulentka a trenérka se specializací pro systémový rozvoj činná v Rakousku, Evropské Unii, západní a východní Africe; mezi tím pracovala čtyři roky pro rakouskou a německou rozvojovou spolupráci v Burkina Faso v západní Africe; zkušenosti s řízením a managementem v kulturně rozdílných kontextech.