Befogadó Óvodák

2 000 eurós díj 2022

Ország: Magyarország

Régió: Budapest

Szektor: Civil társadalom / Szociális gazdaság

Tevékenységi területek: Szemléletformálás, Oktatási intézmények, Koragyermekkori nevelés

Projektgazda szervezet: Rosa Parks Alapítvány (Rosa Parks Foundation)

Felelős személy: Kende Ágnes

Honlap: Tovább a honlapra

Kihívás

A romákkal szembeni diszkrimináció mindig is jelen volt, a 2010 óta hatalmon lévő kormány tovább fokozta a romaellenességet, a közoktatás jogszabály-módosításai pedig tovább növelték a roma gyerekek szegregációját. Az önkormányzati fenntartású óvodák programba való bevonásával nemcsak inkluzív nevelési programokat dolgozunk ki, hanem a roma szülőket is támogatjuk abban, hogy az óvoda után ne válasszanak szegregált iskolát. 

Ötlet

A civil szervezetek és az önkormányzat összefogásával a cél egy olyan fenntartható integrációs modell és inkluzív óvodarendszer kialakítása a 8. kerületben, ami az óvodapedagógiai szemlélet és módszertan megújításával minden gyermek fejlődését támogatja és képes kompenzálni a társadalmi és az etnikai származásból eredő hátrányokat.  

Szereplők

A célcsoport az óvodai szakembereken és dolgozókon túl a kerületi önkormányzati óvodákba járó gyerekek és rajtuk keresztül a családjaik. A szülőket is bevonó rendszeres fórumok, a Rosa Parks Alapítvány kerületi beágyazottsága, a mozgás- és képességfejlesztő foglalkozásokat biztosító gyógypedagógusa és a vele párban dolgozó roma származású szociális munkás a szülők számára tud komplex bevonódást nyújtani. 

Hatás

A 8. kerületen belüli körzethatármódosítás egyenletesebbé tette a körzetek közötti hátrányos gyerekek arányát, az egyik szegregált óvodában megszűnt az új gyerekek felvétele és a következő tanévtől az óvoda teljesen be is zár. Minden óvodában inklúziós szemléletet erősítő fejlesztői teamek álltak fel, amelyek civil szervezetek segítségével az óvodába járó gyerekek társadalmi összetétele alapján dolgozták ki az inklúziós fejlesztési terveket.  

Átemelhetőség

A program egésze átemelhető más önkormányzatok számára, akik szeretnének a területükön élő gyerekek számára inkluzív oktatást megvalósítani.  

A zsűri elismerése

A Befogadó óvodák az első átfogó deszegregációs óvodai program Magyarországon, melyet a Rosa Parks Alapítvány valósít meg partnerszervezetekkel, állami óvodákkal és Budapest VIII. kerületi önkormányzatával együttműködésben. Ritka Magyarországon egy olyan inklúziós oktatási program, mely egyszerre fókuszál migrációs háttérrel rendelkező és roma közösségekre. A projekt egy könnyen átvehető koncepción alapszik, amelynek célja, hogy minden óvoda befogadóvá váljon. Az óvodák saját, személyre szabott inklúziós tervet készítenek, és olyan egyéni mutatókat és referenciaértékeket határoznak meg, amelyek a legjobban illeszkednek az adott óvoda integrációs stratégiájához.