O ceně

Sociální inovace přinášejí řešení naléhavých společenských výzev. Dávají prostor novým přístupům, inovativním odpovědím, ukazují nové cesty. Reagují na nové sociální otázky nebo řeší již známý problém novými způsoby. Sociální skupina, které se inovativní řešení týká, ho buď sama vytváří, nebo se na něm alespoň nějakým způsobem podílí. Sociální inovace tak vytvářejí trvale udržitelná řešení, která jsou inspirací pro ostatní.

 

Definice sociálních inovací, nadace Unruhe Privatstiftung

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie je cena pro sociální inovace, která je každoročně udílena 15 výjimečným projektům. První výzva byla zveřejněna v roce 2004 a první vyhlášení vítězů se konalo v roce 2005. Je tak nejstarší cenou pro sociální inovace v Evropě. Vedle každoročních finančních odměn ve výši 55 000 euro nabízí SozialMarie veřejnou platformu sociálních inovací ve střední a východní Evropě.

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie byla od svého založení cenou mezinárodní. Své pevné místo má kromě České republiky také v Chorvatsku, Maďarsku, Rakousku, na Slovensku a ve Slovinsku. Zřizovatelkou ceny je soukromá nadace Unruhe Privatstiftung, která byla založena Wandou Moser-Heindlovou a jejím manželem Friedrichem Moserem v roce 2000.

Ocenění

odvážných

projektů

Mezi hlavní hodnotící kritéria SozialMarie patří nejen nový přístup k řešení sociálních problémů, ale také rozsah pokrytí a zapojení různých cílových skupin, efektivita realizace projektu a jeho role jako vzoru pro ostatní. SozialMarie oceňuje úspěšně realizované projekty a představuje vysoké renomé. Hlavním cílem SozialMarie je podpora a rozšiřování povědomí o výjimečných projektech, které jsou zdrojem inspirace pro ostatní. SozialMarie otvírá diskuzi o sociálních inovacích.

Slavnostní udílení cen

Odborná porota SozialMarie vybírá ze všech přihlášených projektů maximálně 35 nominovaných. Z nich následně vybere 15 vítězných, kterým 1. května udílí ceny SozialMarie na slavnostním ceremoniálu ve Vídni. První tři finanční odměny mají hodnotu 15 000, 10 000 a 5 000 euro, dalších 12 cen je ve výši 2 000 euro.

Aktivní záštita

Inspirativní osobnosti se každoročně ujímají jednoho oceněného nebo nominovaného projektu a stávají se jeho patrony. Projekt, kterému udělí aktivní záštitu si sami vybírají. Patron projekt aktivně podporuje po dobu jednoho roku na základě společné dohody, dle potřeb projektu a možností patrona.

Poznejte všechny naše patrony

Cena publika

O ceně publika rozhoduje každoročně široká veřejnost. Ta jejího držitele vybírá z nominovaných projektů prostřednictvím online hlasování. Vítěz získává finanční odměnu ve výši 1000 euro určenou na vzdělávací účely. Cena publika je zcela nezávislá a nesouvisí s cenami SozialMarie, o kterých rozhoduje odborná porota.

Odborná porota

Elisabeth Hammer

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammerová je jednatelkou organizace neunerhaus a vědeckou pracovnicí v oblasti sociálních věd a současně sociální pracovnicí. Vydala řadu odborných knih. Pravidelně publikuje o problematice bezdomovectví. V současné době je také předsedkyní BAWO – Spolkové pracovní skupiny věnující se pomoci v bezdomovectví.

DI Ana Jeinić

Ana Jeinićová je doktorantkou na Institutu teorie architektury, uměleckých a kulturních studií (Institut für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften) ve Štýrském Hradci. Studovala architekturu a filozofii ve Štýrském Hradci, v Benátkách a v Delftu. Věnovala se výzkumu a výuce kritického designu a teorii prostoru na Technické univerzitě ve Štýrském Hradci (Technischen Universität Graz), působila jako hostující lektorka na Univerzitě Edinburgu (University of Edinburgh). V současnosti zkoumá postneoliberální pojetí designu a inovací.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Zaměřuje se na podporu mladých lidí, kteří realizují řešení vzdělávací a podnikatelské obecné prospěšné projekty.. Kocúr byl prvním ředitelem bilingvního gymnázia C.S. Lewise v Bratislavě. Pravidelně publikuje články a komentáře ke společensko-etickým tématům v uznávaných novinách a v elektronických médiích. Je moderátorem diskuzního pořadu veřejnoprávní rozhlasové stanice Rádio Slovensko - RTVS, který se věnuje se otázkám současné civilizace, kulturně společenským a nábožensko-filosofickým tématům.

Katalin Teller

Dr. habil. Katalin Teller, PhD

Katalin Tellerová je vysokoškolskou pedagožkou na katedře estetiky Institutu teorie umění a mediálního výzkumu univerzity Eötvöse-Loránda v Budapešti (ELTE) Pracuje na mezinárodních a interdisciplinárních výzkumných projektech z oblasti kulturních technik, literatury o migraci, historie měst a pop-kultury. V poslední době spolupracuje s Institutem Ludwiga Boltzmanna pro historii a společnost ve Vídni. Aktivně se věnuje překladatelské činnosti, zaměřuje se na oblast teorie kultury a historie i novinářské práce.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Janýrová je projektovou manažerkou na Vídeňském institutu mezinárodních ekonomických srovnávacích studií (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)). Již několik let má na starosti řadu mezinárodních výzkumných projektů. Dlouhodobě se podílí na přeshraničních česko-rakouských filmových, uměleckých a kulturních projektech. Od roku 2011 se věnovala etablování SozialMarie v Česku a stala se její lokální koordinátorkou. Od roku 2013 byla jednou z hodnotitelek a prošla více jak 200 přihlášených projektů.

Tanja Tamše

Tanja Tamše

Tanja Tamše je v současné době projektovou manažerkou v Centru vesmírných technologií Herman Potočnik Noordung, kde vede projekty EU zaměřené především na sociální inovace. V letech 2019-2021 byla součástí konsorcia, které spoluvytvářelo bílou knihu veřejných politik a strategií pro oblast sociálních inovací. V jejím současném projektu (projekt SEED EU, 2021-2023) vytvářejí partnerské země plány národních kompetenčních center pro sociální inovace. V minulosti Tanja řídila menší týmy v Číně a v Africe (Tanzanie, Jihoafrická republika) převážně v odvětvích IT, odpadového hospodářství a cestovního ruchu.

 

Patron

Zvláštním úkolem patronů SozialMarie je podporovat jeden z nominovaných či oceněných projektů po dobu jednoho roku od jejich ocenění. Tohoto úkolu se každoročně ujímají inspirativní osobnosti ze zemí, kde je cena SozialMarie vyhlašována, tedy z České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska. Jaký projekt a proč se rozhodli podporovat oznamují patroni během slavnostního ceremoniálu ve Vídni 1. května.

Barbara van Melle

Austria 2023

Davorka Vidović

Croatia 2023

Petr Machálek

Česko 2023

Ildikó Simon

Hungary 2023

Jozef Ondáš

Slovakia 2023

Milan Hosta

Slovenia 2023

Předešlí patroni

Open Former Patron List

Richard Fekete

Slovensko 2022

Zsolt Bugarszki

Maďarsko 2022

Andrea Tittelová

Česko 2022

Ivana Tepšić

Chorvatsko 2022

Yasmin Hafedh (Yasmo)

Rakousko 2022

Jose Antonio Morales

Slovinsko 2022

Milo Tesselaar

Rakousko 2021

Boris Jokić

Chorvatsko 2021

Márton Galambos

Maďarsko 2021

Adela Vinczeová

Slovensko 2021

Yemi A. D.

Česko 2021

Herta Stockbauer

Rakousko 2020

Barbara Erős

Maďarsko 2020

Dušan Ondrušek

Slovensko 2020

Petr Šmíd

Česko 2020

Nenad Maljković

Chorvatsko 2020

Petra Hubačová

Česko 2019

Sandra Pázmán Tordová

Slovensko 2019

János Czafrangó

Maďarsko 2019

Michael Köhlmeier

Rakousko 2019

Ján Orlovský

Slovensko 2018

Tomáš Jindříšek

Česko 2018

László Ágoston

Maďarsko 2018

Karl Amon

Rakousko 2018

Augustin (Prince) Pallikunnel

Rakousko 2017

Tímea Junghaus

Maďarsko 2017

Iveta Radičová

Slovensko 2017

Lejla Abbasová

Česko 2017

Zsófia Mautnerová

Maďarsko 2016

Pavel Kysilka

Česko 2016

Josef Hader

Rakousko 2016

Dominik Cofalka, Christophe Gilet und Wolfgang Schreiner, Partner Mensalia

Rakousko 2015

Ádám Somlai-Fischer

Maďarsko 2015

Zbyněk Frolík

Česko 2015

Sima & Ahmad Porkar

Rakousko 2014

Edit Sasvári

Maďarsko 2014

PhDr. Tomáš Sedláček

Česko 2014

Dr. Gabriele Zuna-Kratky

Rakousko 2013

András Ujlaky

Maďarsko 2013

Táňa Fischerová

Česko 2013

Milán Gauder

Maďarsko 2012

Susanne Schubert Lustig & Francis Lustig

Rakousko 2012

Maria Rauch-Kallat

Rakousko 2006

Renate Brauner

Rakousko 2006