Senior Centar & zajednica stambenih jedinica

Nositelj projekta: Zaklada zajednički put / Foundation Mutual Path

Odgovorna osoba: Ines Vrban

2022

Nominacija

HR

Civilno društvo / Društvena ekonomija

O čemu je riječ?

Ovaj projekt prvi je na ovom području koji predstavlja model dugotrajne skrbi za starije osobe razvijen kroz javno-civilno partnerstvo. Lokalna samouprava osigurava stambene jedinice za starije osobe, dok civilni sektor brine o potrebama korisnika i upravlja imovinom. Model uključuje Senior Centar koji je integriran u život lokalne zajednice i gdje se odvijaju aktivnosti za starije građane koji žive u tom području. Međugeneracijska solidarnost ostvaruje se angažmanom mladih i starijih volontera, uključujući i neke od korisnika, koji vode različite radionice.

Izazov

Projekt se bavi suvremenim izazovom starenja stanovništva. Nedovoljna razvijenost rješenja za dugotrajnu skrb svodi mogućnosti smještaja starijih osoba u Hrvatskoj na nepristupačne i pretrpane objekte koji ne dopuštaju samostalan, integriran i aktivan životni stil koji mnogi stariji ljudi nastoje očuvati.

Ideja

Razvili smo model stanovanja koji pruža način za održavanje autonomije i emancipiranog načina življenja, nudeći stanove koji su pristupačni, povoljni i laki za njegu. Susjedni Centar za starije osobe nudi mogućnost međugeneracijskog transfera, aktivnog angažmana starijih građana i njihove integracije u lokalnu zajednicu.

Akteri

Ciljana skupina su starije osobe kojima su potrebne stambene i savjetodavne usluge te kvalitetne slobodne edukativne i kreativne aktivnosti i sadržaji. Osnaženi u status “Supersenori”, i stanari i ostali stariji građani u zajednici aktivno sudjeluju kao volonteri u razvoju i vođenju programa.

Učinak

Funkcionirajući kao središte životne zajednice, projekt dekonstruira stereotipe i pokazuje kako zajednički napori zajednice mogu osigurati dostojanstvene životne uvjete za starije osobe i njihovo aktivno sudjelovanje u zajednici. Promiče izravan kontakt među generacijama, jačajući dijeljenje prostora u svrhu obrazovanja, druženja i zabave.

Transfer

Ovaj projekt je dobar primjer međusektorske suradnje kroz privatno-javno partnerstvo. Program zajednice podržavaju volonteri, uključujući i ciljnu skupinu. Privatni sektor pomaže financiranjem i donacijama u naravi, a akademski sektor prati i pomaže razvoj. Kohezija se poboljšava međugeneracijskim prijenosom.