2022

Nominirani

Mađarska

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb, Lokalni razvoj

2022

Nominirani

Austrija

Obrazovanje

2022

Nominirani

Hrvatska

Socijalna i zdravstvena skrb, Lokalni razvoj

2022

Nominirani

Slovačka

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb, Lokalni razvoj

2022

Nominirani

Hrvatska

Različitosti, Lokalni razvoj, Okoliš

2022

Nominirani

Slovačka

Siromaštvo

2022

Hrvatska

Obrazovanje, Okoliš, Lokalni razvoj

2022

Nominirani

Slovačka

Pravo, Pravednost, Lokalni razvoj, Siromaštvo

2022

Nagrađeni

Mađarska

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb, Lokalni razvoj

2022

Nagrađeni

Slovačka

Obrazovanje, Različitosti, Umjetnost i kultura

2022

Nagrađeni

Austrija

Socijalna i zdravstvena skrb

2022

Nominirani

Austrija

Rad, Obrazovanje