2022

Nagrađeni

Slovačka

Rad, Obrazovanje, Lokalni razvoj

2022

Nagrađeni

Austrija

Obrazovanje, Različitosti

2022

Hrvatska

Obrazovanje, Okoliš, Lokalni razvoj

2022

Nagrađeni

Mađarska

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb, Lokalni razvoj

2022

Nominirani

Austrija

Obrazovanje, Pravo, Pravednost, Ostalo

2022

Nagrađeni

Slovačka

Obrazovanje, Rad

2022

Nominirani

Hrvatska

Različitosti, Lokalni razvoj, Umjetnost i kultura

2022

Nagrađeni

Austrija

Obrazovanje, Različitosti, Umjetnost i kultura

2022

Nominirani

Slovačka

Pravo, Pravednost, Lokalni razvoj, Siromaštvo

2022

Nagrađeni

Austrija

Siromaštvo, Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb

2022

Nominirani

Mađarska

Obrazovanje, Socijalna i zdravstvena skrb, Lokalni razvoj

2022

Nominirani

Češka Republika

Različitosti, Socijalna i zdravstvena skrb, Siromaštvo