Pályázati felhívás 2024

Aktuális társadalmi kihívásra innovatív megoldást kínáló projektet valósít meg?

A SozialMarie – Prize for Social Innovation – idén 20. alkalommal kerül meghirdetésre: kipróbált, bevált, hatékony társadalmi innovációkat keresünk Közép- és Kelet-Európa minden szektorából.

A 15 legjobb társadalmi innováció 2024. május 1-én Bécsben veheti át a SozialMarie Díjat. Az első három nyertes 15.000 euró, 10.000 euró és 5.000 euró díjazásban részesül, míg további 12 díjazott projektenként 2.000 euró elismerést kap.

Időterv

Pályázati felhívás kezdete

2023.
11.07.

Pályázati felhívás vége

2024.
01.16.

Jelölések

2024.
02.28.

Közönségszavazás kezdete

2024.
04.09.

Közönségszavazás vége

2024.
04.16.

Díjátadó

2024.
05.01.

Pályázati felhívás kezdete

2024.
11.

Ki pályázhat?

 
Map of the countries from which projects can be submitted

Magánszemélyek, a civil társadalom (informális csoportok, nonprofit szervezetek, társadalmi vállalkozások), az üzleti szektor, és a közszféra által megvalósított projektek jogosultak a pályázásra.

Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovènia és Horvátország egész területéről lehet pályázni.

Mivel lehet pályázni?

 

A SozialMarie a sikeresen megvalósult társadalmi hatással bíró innovatív projektek díja. A benyújtott projekteknek értékelhető eredményeket kell tudni felmutatni, ugyanakkor még futniuk kell. A lezárt és még csak ötlet stádiumban lévő projekteket nem fogadjuk el.

A projekt innovációs szempontból feleljen meg a SozialMarie Társadalmi Innováció Kritériumrendszerének.

A pályázatoknak eleget kell tennie a pályázati feltételeknek.

Hogyan lehet pályázni?

 

A pályázatot a pályázati űrlapon kell benyújtani.

A teljes pályázati anyagot két nyelven kell benyújtani: a beküldési területnek megfelelő nemzeti nyelven ÉS külön angol nyelven.

A pályázatokat 2024. január 16-án 23:55 percig lehet benyújtani. A sikeres pályázati benyújtást e-mailben igazoljuk vissza.

További információért látogassa meg a GYIK oldalunkat.

A Társadalmi Innováció Kritériumai

Újszerűség

A projektötlet innovatív jellege – újszerűség: téma és helyszín tekintetében

Új társadalmi kihívásokkal foglalkozik a projekt?

Új megoldásokat nyújt a projekt társadalmi kérdésekben?

Korábban csekély figyelemben részesült témákkal vagy célcsoportokkal foglalkozik a projekt?

A pályázó szervezet a társadalmi innováció területén aktívan részt vesz?

Részvétel

Innováció a célcsoport elérésében – bevonódás: passzív, aktív vagy önálló

Hogyan valósul meg a célcsoport bevonása a projektbe, vagy az érintettek maguk fejlesztették a projektet?

Milyen konkrét és fenntartható haszonnal jár a projekt a célcsoport számára?

Bővíti a projekt a célcsoport lehetőségeit?

Hozzájárul a projekt a célcsoport társadalmi megbecsüléséhez?

Hatás

Innováció a megvalósításban – hatás: mennyiségi, minőségi

Ötletes, találékony, kreatív, merész a projekt megvalósítása?

Milyen hatást gyakorol a társadalmi innováció, mely célcsoportokra?

Reagál a projekt a változó körülményekre is, például a célcsoport, a probléma vagy a projektkörnyezet esetén?

Van együttműködés a különböző kompetenciákkal vagy tudományos szakértelemmel rendelkező (szakmai) csoportok között?

Példaértékűség

Innováció közvélemény formálásban – példamutatás: közvetlen vagy közvetett

Hálózatban van a projekt más szervezetekkel, vállalkozásokkal, intézményekkel?

Mennyire integrálódott a projekt a lokális és regionális környezetbe?

Felkelti a projekt más szervezetek, vállalkozások, adományozók, illetve a média és a szakpolitika kíváncsiságát?

Átvihető a már kipróbált megoldás más kontextusba is?

Elbírálás

Ellenőrzés

A pályázati anyagot először a Pályázati feltételek szempontjából ellenőrizzük.

Értékelés

Minden országból – Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia – két-két projekt előértékelő készít a beérkezett pályázatokból egy előválogatást a SozialMarie szakértői zsűrije számára. 

A zsűri döntése

Erre az előválogatásra alapozva a zsűri három lépésben hoz döntést:

1. Legfeljebb 35 Jelölt meghatározása

2. A 15 Nyertes projekt kiválasztása

3. A három fődíjas kiválasztása

Igény szerint helyszíni projektlátogatásokra kerül sor.