Senior Mentor Program

Nominovaní 2010

Krajina: Maďarsko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Chudoba, Vzdelávanie dospelých, Vzdelávanie v rannom detstve

Vlastník projektu: Civic Enterprises – Civil Vállalkozások Nonprofit Kft.

Zodpovedná osoba: Márton Aichelburg

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Senior Mentor Program offers new adventures in service for Hungarians over 55. Now in 8 public schools, Senior Mentor Program works to solve serious social problems, beginning with literacy. Today more than 40 individual members serve as tutors and mentors to children in urban public schools and after-school programs, where they help teach children to read and develop the confidence and skills to succeed in school and in life.